- Nordmenn med naive nettvaner

- Nordmenn med naive nettvaner

- Nordmenns vaner på nettet preges av naivitet og dårlig dømmekraft, mener Microsofts sikkerhetssjef Ole Tom Seierstad. Det kan fort få ubehagelige konsekvenser.

Naive nettvaner kan fort få ubehagelige konsekvenser. Microsofts sikkerhetssjef Ole Tom Seierstad peker på mulighetene for at kriminelle bevisst utnytter de muligheter som åpnes med naivitet og dårlig dømmekraft.

Seierstad baserer sine uttalelser på resultatene fra siste utgave av Microsoft Security Intelligence Report hvor det er analysert data fra over 600 millioner datamaskiner i løpet av siste halvåret i 2010.

Kamuflerer

- Mange nettbrukere tenker seg ikke om når de klikker på linker, laster ned filer fra venner eller surfer på nettet. Nordmenns vaner på nettet preges av naivitet og dårlig dømmekraft, sier Seierstad i en pressemelding fra Microsoft.

Sikkerhetsundersøkelsen som er gjennomført av Microsoft viser at nettkriminelle i økende grad prøver å kamuflere skadelig programvare som annonser og markedskampanjer i håp om å lure naive brukere. Den viser også at de nettkriminelle i større grad enn tidligere bruker sosiale medier for å nå sitt mål.

Lures av falske annonser

- Gjennom sosialt konstruerte skadelige programmer lures norske brukere til å stole på sider som utgjør trusler. Med enkle forholdsregler, bedre opplæring og hyppigere oppdatering av programvare kan mange av disse truslene elimineres, sier Seierstad.

Det er falske annonser som kommer på topp i undersøkelsen over hva brukerne har latt seg lure av, etterfulgt av trojanere og adware.

- Resultatene fra undersøkelsen stemmer godt overens med våre erfaringer, sier Tore Larsen Orderløkken, administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring.

Gjør research

Orderløkken forteller at de fleste henvendelsene Norsk senter for informasjonssikring får kommer fra privatpersoner og virksomheter som har vært utsatt for vellykkede angrep og betalinger for blant annet falsk antivirus har gått til kriminelle miljøer. Han har følgende tips for å unngå vellykkede angrep.

- Bruk leverandørenes hjemmeside ved oppdateringer, gjør et søk i en søkemotor på programmet for å finne ut om det er seriøst og bruke ditt installerte og oppdaterte antivirusprogram for å sjekke datamaskinen, sier Orderløkken.

Undersøkelsen viser også en økning i phising, snoking etter sensitiv informasjon. Rapporten påviser en økning i antall phishing-angrep gjennom sosiale medier på hele 1200 prosent sammenliknet med foregående periode.

Les om:

Sikkerhet