- Norge er et u-land på ehelse

- Norge er et u-land på ehelse

Statssekretær Roger Ingebrigtsen vil raskt i gang med kjernejournal.

Denne uken samlet Helsedirektoratet en rekke helseeksperter i to dager for å diskutere en norsk kjernejournal. Ekspertgruppen skal diskutere formål og innhold i journalen.

- Vi ønsker ikke å sitte alene med dette oppdraget, uten å ha diskutert med aktørene i sektoren. Vi ønsker en dialog og en god diskusjon med dere, sier seniorrådgiver Ellen Strålberg.

Ifølge statssekretær Roger Ingebrigtsen, som var til stede for å åpne den to dager lange minikonferansen, er kjernejournal noe av det viktigste på it-området for Norge nå.

- Vi har akkurat ferdigbehandlet Samhandlingsreformen i Stortinget. Uten en elektronisk kjernejournal er det helt umulig å gjennomføre denne reformen. I løpet av 2011 bør vi være godt i gang med kjernejournalen, sier han.

Og han fortsetter:

- Uten ehelse blir all samhandling vanskelig. Ehelse er nesten like viktig som operasjonsstuen og ambulansehelikoptre. Uten it vil helsesektoren ikke være bærekraftig nok i 2018, 2020, eller 2030.

Milevis bak

Ingebrigtsen var ikke nådig med statusen til digitaliseringen av det norske helsevesenet.

- Jeg kan ikke si at vi er verdens ledende på ehelse. Et land som Skottland er milevis foran. Vi er nesten som et utviklingsland i forhold til dem.

Generelt vil statssekretæren at vi ser mer mot utlandet. Flere land har løsninger som fungerer godt.

- Vi trenger ikke 70 datahoder som skal finne på noe nytt for en kjernejournal. Dette er faktisk godt i gang i andre land. Bruk den teknologien vi har, få de systemene hit til lands. I tillegg må vi få vekk murene mellom regionene. Vi er ett helseland.

Parole for pasienter

Ingebrigtsen innrømmer at et land som Skottland har en betydelig lavere prioritering av personvern enn Norge. Selv om han synes Skottland går for langt, ønsker han en debatt som ikke lammes hver gang ordet personvern dukker opp.

- Det er viktig med personvern, men vi trenger en motvekt til Georg Apenes. Hvorfor går folk i 1. mai-tog med paroler om personvern, men ikke pasientrettigheter? Hvilken sikkerhet skal vi være mest opptatt av? Hvis jeg får hjertesvikt i dag, er jeg mer opptatt av at de har riktig informasjon, sier han.

Og han påpeker at kjernejournal vil være sentralt i omorganiseringen i helsesektoren.

- Kjernejournal er hovedverktøyet i verktøykassen hvis vi skal være verdens beste helsevesen. Den posisjonen mener jeg vil skal ha.

Starter regionalt

Helsedirektoratet har fått oppdraget i tilknytning til det pågående arbeidet med forskrift for regional kjernejournal. Oppdraget skal ses i sammenheng med direktoratets arbeid med nasjonal kjernejournal. At Norge setter i gang på regionalt nivå henger sammen med lovverket, som gjør utveksling av informasjon nasjonalt foreløpig vanskelig.

- Men målet er å få dette fortest mulig på nasjonalt nivå, sier Strålberg.

Formålet med ekspertgruppen er at de gjennom sitt ståsted, kompetanse og erfaring bidrar til at helsefaglige behov i et samhandlingsperspektiv belyses og ivaretas ved utforming av en nasjonal kjernejournal.

Arbeidet skal ha et helsefaglig fokus, og ekspertgruppen har derfor en bred helsefaglig deltakelse. I tillegg skal de ulike aktørene som forventes å bruke kjernejournalen være representert, samt teknologer, slik at teknologiske muligheter og forutsetninger kan tas i betraktning.

Sikkerhet