Norman på pinebenken

Norman på pinebenken

Omdømmet til Norman står i fare etter DnB Nors virusskandale. - De er i en ekstrem sårbar periode nå, sier Ole Tom Nomeland i Gambit HK.

Løsningene til det norske sikkerhetsselskapet Norman stoppet ikke viruset som rammet DnB Nor, og som fremdeles har ettervirkninger over to uker etterpå. Om det ikke var nok brukte selskapet flere dager for å rense bankens servere og pc-er for viruset uten hell.

Men ydmykelsen for Norman stoppet ikke der. Etter seks dager bestemte DnB Nor å kontakte to av Normans argeste konkurrenter, Symantec og CA, for å rense systemene. Og de fikk til det Norman ikke greide.

- De er i en ekstremt sårbar periode nå, sier Ole senior kommunikasjonsrådgiver Ole Tom Nomeland, som er leder for selskaps- og krisekommunikasjon i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill & Knowlton.

- Det er alvorlig for et selskaps omdømme når det blir avdekket at deres kjernevirksomhet ikke har fungert som den skulle, sier han.

LES OGSÅ: Norman-tabbe til 100 millioner

- Ikke heldig

Nomeland vil kun uttale seg på generelt grunnlag, da han ikke kjenner detaljene i saken. Men han er klar på at en at slik hendelse kan få alvorlige følger for et selskap.

- Det ser også ut om de har hatt problemer å rydde opp her, mens inntrykket som er skapt i mediene er at konkurrentene gått inn og har klart å stoppe problemene. Dette er ikke spesielt heldig for et selskap, for å bruke et kraftig understatement, sier han til Computerworld.no.

Nomeland ser to viktige forutsetninger for at et selskap i en slik sitasjon kan rette på det skapte negative bildet.

- Noe av det viktgste er at man viser at man tar ansvar, og har ydmykhet i forhold til de problemene som finnes. Det andre er kontakten med kundene. Man må åpent og proaktivt informere de andre kundene om hva som er årsaken til problemene, sier Nomeland.

Tause

For Trygve Aasland, adm. dir i Norman, er saken ikke enkel. Aasland mener mediene har feilinformert publikum på noen områder, men samtidig vil han ikke gå ut med detaljinformasjon om krisen i DnB Nor.

- Nei, vi uttaler oss ikke om kundecaser, sier han til Computerworld.no.

Ifølge Aasland har en del av problemene ikke noe med Normans løsning å gjøre.

- Vi synes at fremstillingen i mediene har vært veldig ensidig. Dette gjenspeiler ikke virkeligheten som vi oppfatter den. Ingen av våre andre 12 millioner kunder har rapportert tilsvarende problemer, sier han.

Heller ikke Tore Dyrdahl i DnB Nor vil ut med mye informasjon.

- Vi vet hvor og når problemet oppstod. Vi må undersøke om det er snakk om en uheldig hendelse eller brudd på våre regler, sier han.

Dyrdahl vil ikke uttale seg om eventuell skade som banken har på grunn av hendelsen, og henviser de 100 millionene Dagens IT opererer med, til eventyrlandet.

- Dette er noe de må ta ansvar for. De har gjort beregningene på grunn av antall timer og en fiktiv timepris, sier Aasland

DnB Nor bekrefter at kundeforholdet med Norman fortsetter som før, men antyder at en ny vurdering av forholdet ikke er umulig.

Omdømmekapital

- Det viktigste er å vise at dette er et et enkeltstående tilfelle. Norman er i en veldig sårbar periode nå. Skulle det oppstå nye og lignende situasjoner, selv om det er en liten hendelse, vil de slite med å gjenopprette tilliten, sier Nomeland.

Han får medhold av kollegaen i Apeland Informasjon, Nils M. Apeland.

- Norman har uten tvil fått en skrape i lakken. Hvis dette skjer flere ganger vil de tape på det. Men omdømmet forsvinner ikke etter et tilfelle. Norman har i mange år bygget opp sitt navn som en ledende aktør i sin bransje i Norge. De har bygget opp det vi kaller omdømmekapital, og vil kunne rette opp feilen, hvis ikke noe annet skjer, sier Apeland.

LES OGSÅ: Svenske kritiserer Norman

Les om:

Sikkerhet