Norsk overfalls-app er klar

Norsk overfalls-app er klar

En norsk-utviklet iPhone-app kan både skremme bort overfallsmenn, varsle politiet og lagre bevis i skyen.

MyGuard er den første mobiltjenesten i verden som umiddelbart sender bilder, lyd og posisjon direkte til et sikkert lagringssted.

Dette hevder Mobile Security Solutions, Oslo-firmaet som står bak den nye iPhone-appen MyGuard.

Norske russejenter er blant de første som har fått prøve appen, som følge av bølgen av voldtekter på russefester i vår.

Appen er myntet på bruk i en rekke typer situasjoner der den som har appen installert, føler seg truet.

Skremmer med lyd og lys

Blant funksjonene er at når man trykker på alarmknappen, varsler mobilen med lys og høy lyd for å skremme bort eventuelle truende personer.

Samtidig sender appen automatisk bevis i form av bilde, lys og posisjon direkte til et sikkert lagringssted, administrert gjennom abonnementet.

Hvis man senere finner ut at man vil anmelde den kriminelle handlingen til politiet, kan politiet gis tilgang til bevismaterialet som er lagret hos Mobile Security Solutions.

Tjenesten er utviklet i dialog med politiet, Riksadvokaten og Datatilsynet, ifølge produsenten. Det er lagt stor vekt på at tjenesten gjøre det mulig å lagre bevismateriale samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Hvis man føler seg truet og aktiverer tjenesten, blir det automatisk sendt en SMS-melding til en eller flere forhåndsbestemte kontaktpersoner. Kontaktene kan åpne en link i meldingen og følge med på kartet hvor man befinner seg.

Hvis man ønsker ekstra sikkerhet, kan man aktivere en såkalt «send-posisjon». Da vil ens posisjon kontinuerlig bli sendt til ens hovedkontaktperson, slik at denne kan «slå følge» hele veien hjem.

Også for vitner

Dersom man ikke skulle føle seg truet selv, men bli vitne til en hendelse, kan man starte opp appen i såkalt «Stille-modus». Da blir de aktuelle dataene registrert og kontaktpersonene varslet, men uten at det kommer lyd- og lys-varsel fra iPhone-en.

Opptak som ikke blir begjært utlevert fordi det ikke er aktuelt med politianmeldelse, blir automatisk slettet etter seks måneder.

Produsenten gjør oppmerksom på at batteriet tømmes raskere enn ellers når man benytter tjenesten. Dette skyldes at tjenesten er avhengig av at GPS er aktivert på mobilen.

For å aktivere alarmen trykker man én gang på alarmknappen. Man kan også starte alarmen ved å riste på iPhone-en eller trekke ut ledningen til hodetelefonen.

Overføring av bevismateriale starter umiddelbart. Dataene lagres ikke på selve telefonen, men sendes via trådløst lokalnett eller mobiltelefonnettet (EDGE og 3G).

Selv overføringer som blir avbrutt, kan inneholde verdifull informasjon, ifølge produsenten.

Opptakene kan du umiddelbart se på telefonen. Alle opptakene tildeles et unikt opptaksnummer som kan brukes ved en eventuell anmeldelse. Opptaket vil ikke kunne slettes før det har gått litt tid, for å beskytte brukeren mot trusler og utpressing.

Abonnement

Appen selges som en abonnementstjeneste via iTunes Store. Man kan enten betale sju kroner for en 14-dagersperiode eller 98 kroner for ett år. Abonnementet inkluderer 30 SMS-meldinger per måned samt sikker lagring av dataene.

Foreløpig er appen bare tilgjengelig for iPhone-brukere, men produsenten arbeider også med tjenester for andre plattformer, blant annet Android, heter det.

Mer info om appen finner man på iTunes Store her .

Les om: