Norsk-utviklet Outlook-kryptering

Norsk-utviklet Outlook-kryptering

Nå er det blitt lettere å kryptere e-postmeldinger som sendes mellom Outlook-brukere. Verktøyet som brukes, er norsk.

Med de riktige malene kan Outlook brukes til mer effektiv varsling enn det som er vanlig med e-postsystemer.

Det er utvikleren Geir Olav Heiene i Oslo som står bak løsningen, kalt AT Template Mail. Målgruppen er bedrifter og offentlige etater, men også enkeltpersoner kan bruke løsningen.

Muligheten for enkel, men effektiv kryptering av Outlook-e-post er en videreutvikling av malverktøyene som Heiene har jobbet med gjennom sitt lille firma Active Templates AS, som han startet i 1999.

Heiene har i all hovedsak arbeidet med å utvikle og videreutvikle en malmotor for Microsoft Word. I dette klassiske tekstbehandlingsprogrammet, med røtter tilbake til tidlig på 1980-tallet, har bruken av makroer og maler stått sentralt i mange år.

AT Template er navnet på produktet som Heiene har utviklet for å gjøre det enkelt å utvikle maler for Microsoft Word.

Rask varsling via Outlook

Heiene har nå portert sin malmotor for Word til e-postprogrammet Microsoft Outlook, altså AT Template Mail.

Active Templates-tillegget tillater brukerne å utvikle og vedlikeholde maler med dialogboksvindu.

Mye av formålet med å bruke maler i Outlook er å sørge for at e-postkommunikasjonen blir mer effektiv – så effektiv at e-post faktisk kan brukes til så ekstreme formål som å varsle om brann.

Mange e-postbrukere har opplevd å finne e-postmeldinger som er flere timer eller til og med flere dager gamle, der det står at «Serverne tas ned om 15 minutter på grunn av vedlikehold» eller lignende. Evakueringsmeldinger kan naturligvis ikke sendes med vanlig e-post.

– På organisasjonsnivå er driftsmeldinger og evakueringer eksempler på situasjoner der alle må få rask informasjon. AT Template Mail har en rekke virkemidler for dette, forklarer Heiene.

Brukeren kan for eksempel bestemme at meldingen sendes som SMS i stedet for eller i tillegg til vanlig e-postmelding. Lydvarsling kan også brukes, i tillegg til at det kan poppe opp et eget vindu for kritisk e-post, gjerne med nedtelling.

I systemet finner man også agenter som sjekker om det ligger haste-e-post på serveren og som kan varsle brukeren dersom Outlook ikke er åpen. Sovende pc-er vil kunne vekkes og lyd skrus på, og det kan gå ut SMS-melding til alle som er registrert til stede i bygningen – også til besøkende.

Enkeltbrukere kan reservere seg mot en del av virkemidlene, unntatt alarm.

Krypteringen og dekrypteringen som nå er bygd inn, skjer på endepunktene – i Outlook – og ikke på serverne, og det finnes ikke noen universalnøkkel som kan kreves utlevert.

Løsningen støtter Outlook-versjonene 2010 og 2013/365 på Windows 7 og 8.

Maler og kunnskap

Noe av bakgrunnen for Heienes engasjement i utvikling av maler for Office-programvaren er rett og slett at han er redd for at dagens – og morgendagens – pc-brukere mangler kunnskap som trengs for å utnytte Office-programvaren ordentlig.

– Mye kunnskap om dokumentutforming og katalogstrukturer er i ferd med å forsvinne. I bestrebelsene på å gjøre alt så brukervennlig som mulig har programvareutviklerne sørget for å beskytte oss mot det som krever denne kunnskapen. Resultatet er blitt en uheldig fremmedgjøring overfor informasjonsteknologien, noe som faktisk diskuteres på foreldremøter på skolene nå om dagen, sier Heiene.

Malsystemene som Heiene har utviklet, skal bidra til å gjøre det enkelt for brukerne å tilpasse Office-programmene til bedriftens behov uten at man trenger å kunne programmere.

Dessuten skal det være enkelt å distribuere malene i en bedrift eller organisasjon – dette gjelder også maler for Outlook, som i utgangspunktet mangler funksjonalitet for slik distribusjon.

Mus via tastaturet

Heiene utvikler også et produkt han kaller AT Mouse, som gjør at Windows-brukere slipper å bruke mus, men kan bruke tastaturet til alle oppgaver som ellers utføres med musbevegelser.

Hensikten med programmet er både å hjelpe brukerne til å unngå «musearm»-problemer og å oppnå større nøyaktighet i pc-betjeningen.

Mer informasjon her .

Les om:

Sikkerhet