Norske it-sjefer frykter svindel

Norske it-sjefer frykter svindel

Spam og spionprogrammer bekymrer ikke så mye som før.

Id-tyveri og phishing er truslene som er på fremmarsj, ifølge Itakts årlige trusselundersøkelse. Itakts generelle konklusjon er at de 472 spurte it-ledernes fokus flyttes fra teknologi til svindel.

Mens søppelpost har gått ned fra trusseltoppen 73 prosent i 2006 til 63 prosent i 2009, har frykten for id-tyveri økt fra 29 til 36 prosent fra 2007 (det første året trusselen havnet på spørreskjemaet) til 2009.

Frykten for phishing har økt fra 22 prosent i 2005 til 32 prosent i 2009. Prosentandelene angir hvor mange prosent av bedriftene som anser det som en trussel som kan ramme deres virksomhet.

Daler

Det later også til at frykten for spionprogrammer og virus er redusert. For virus og øvrige ondsinnede programmer har frykten gått fra 84 prosent i 2005 til 76 prosent i 2009. Spionprogramvare har gått fra 48 til 43 prosent.

Faktisk ser det ikke ut til at programvare generelt synker ned på trussellisten. Frykten for sikkerhetssårbarheter i standard programvare har gått fra 61 til 42 prosent. Bekymring for hull i egenutviklet programvare ligger på 24 prosent, ned fra 26 prosent i 2005.

Listetoppene

Phishing har økt fra 22 prosent til 34 prosent som trussel. Det er også en liten økning i frykten for sosial manipulering, fra 13 prosent i 2005 til 19 prosent i 2009.

Men det er ikke disse som topper trussellista. Det folk ser som mest sannsynlig, er tyveri eller tap av mobile enheter. Og selv om virus og spam er nedadgående bekymringer, ligger de fortsatt på andre- og tredjeplass. På fjerdeplass er tap av viktige data som følge av trussel nummer én - tap av mobile enheter.

Men er frykten reell? Les mer på neste side!

Les om:

Sikkerhet