Norske leger henges ut på nett

Norske leger henges ut på nett

På en nettside mot barnevernsympatisører er 40 navngitte leger hengt ut. På siden advares det også mot dommere, barnevernarbeidere og journalister.

Det er ingen som fremstår som ansvarlig for siden " Barnevernsympatisører på svartelisten", men innledningsvis heter det at listene over barnevernansatte og andre som samarbeider med barnevernet eller leverer tjenester til dem, er et resultat av at svært mange familier har opplevd barnevernets innblanding som ødeleggende, skriver Dagens Medisisn.

"Familiene ser det som helt nødvendig å opplyse andre folk om hvordan barnevernet fungerer i virkeligheten. Det er viktig å få frem hvilke aktører man bør passe seg for, fordi de har et uforstandig syn på familiens betydning for barn", står det på siden.

Kan fjernes

– Det er nok vanskelig å stoppe dette ut fra personopplysningloven, fordi ytringsfriheten går foran. Dette har vært vurdert av vår klagenemnd. Disse sakene er vanskelige, men vi anbefaler ikke noen å legge ut slike opplysninger på nett. Vi advarer mot det, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Gunnel Helmers, til Dagens Medisin.

Personvernnemnda har tidligere behandlet flere slike saker. Konklusjonen har da vært at siden holder seg innenfor rammene for ytringsfriheten. Datatilsynet oppfordrer folk til å ta kontakt med nettsiden og be om å bli fjernet fra listen. Dersom det ikke fører frem, kan man vurdere å melde saken til politiet.

Les mer på websiden til Dagens Medisin.

Sikkerhet