Norske myndigheter maktesløse mot svensk spionlov

Norske myndigheter maktesløse mot svensk spionlov

Våre telefonsamtaler og datatrafikk vil bli overvåket av svenskene. Regjeringen misliker situasjonen, men kan lite gjøre.

I sommer vedtok den svenske Riksdagen en overvåkningslov ("FRA-loven") som gir den svenske etterretningstjenesten muligheten til å spane på all telefoni- og datatrafikk som går over landets grenser. Det har skapt sterke reaksjoner her til lands, fordi dette vil gå ut over norske borgere.

Post- og teletilsynet (PT) og Datatilsynet har på oppdrag fra den norske regjeringen utarbeidet rapporter om hva dette vil bety for Norge.

- Pass på hva dere sier, sier PT-direktør Willy Jensen om Sveriges nye etterretningstiltak.

Overvåker oss ute

PT har hatt den mest tekniske tilnærmingen i sin rapport. Tilsynet slår fast at internasjonal telefoni og datakommunikasjon i all hovedsak går gjennom Sverige. Den vil derfor kunne bli gjenstand for overvåkning.

Telefoni som skjer innenlands, går ikke gjennom Sverige. Det samme gjelder forøvrig ikke datatrafikk i Norge, som rutes på en annen måte enn telefoni, og i større grad kan gå via Sverige og dermed bli overvåket.

LES OGSÅ: Sverige innfører snokelov

Den internasjonale internettrafikken gjennom NIX-en (Norwegian Internet Exchange) rutes i hovedsak gjennom Sverige.

Datatilsynets direktør Georg Apenes legger ikke skjul på at han syns at Jensens tilnærming ved å si at vi må passe på hva vi sier, blir feil, i et samfunn der ytringsfrihetsfanen holdes så høyt hevet som i Norge.

Han trekker også i tvil om loven i det hele tatt vil ha noen effekt, og ser mørkere skyer på himmelen.

- Det er en trend at sivile registre i økende grad brukes for kriminalitetsforebygging. Holdningen til det blir etter hvert at det er ok å bruke disse registrene slik, sier Apenes.

Beklager situasjonen

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys er klar i sin tale om hva norske myndigheter syns om overvåkningen.

- Det er beklagelig at det er blitt slik, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: Sverige endrer storebror-lov

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete mener at det er viktig å gå i dialog med svenske myndigheter, uten å gå konkret inn på hvordan det vil hjelpe.

- Vil vil ta dette opp med Sverige, og gå gjennom hvordan dette skal skje, sier Navarsete.

Den svenske loven har ikke vært diskutert internasjonalt, hverken av PT eller Datatilsynet, eller på politisk nivå, tidligere.

Navarsete vil likevel berolige nordmenn som nå føler at de blir trampet på.

- Jeg er sikker på at vi kommer frem til løsninger. Folk må ikke uroe seg, sier hun.

Maktesløse

Likevel virker det som om det er lite norske myndigheter kan gjøre.

- Sverige har rett til å sikre sitt land og sine grenser, sier Navarsete.

- Bortsett fra å flytte epostservere inn til Norge, er det lite som teknisk kan gjøres, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

LES OGSÅ: EU kan stoppe svensk snokelov

Apenes har tidligere karakterisert Datalagringsdirektivet – som kun lovfester lagring av trafikkdata – som et totalitært svermeri, og dratt paralleller til Stasi.

Denne loven går enda lengre, fordi den ikke bare lagrer trafikkdata, men også innholdet.

I Norge har Justisdepartementet og politiet vært pådrivere for Datalagringsdirektivet, og Politiets sikkerhetstjeneste er blant dem som nyter godt av utveksling av etteretningsinformasjon med Sverige. Ingen fra disse var representert ved mandagens presentasjon.

LES OGSÅ: - Svenskeloven truer norsk økonomi

Les om:

Sikkerhet