NSB skal overvåke togbussene

NSB skal overvåke togbussene

Nye sanntidsdata skal blant annet inn på Trafikanten.no.

NSB er tradisjonelt sett et togselskap, men fortoner seg ofte som en bussaktør.

"Buss for tog" blir et stadig mer vanlig syn, og nå vil NSB øke kvaliteten på busstilbudet.

Det jobbes nå med å innføre sanntidsovervåkning av bussene, slik at kundene får vite hvor de befinner seg i ruta.

Inn på Trafikanten.no

- Vi har i dag ikke fortløpende posisjonsdata fra bussene og kan derfor ikke informere kundene våre om hvor bussene befinner seg, når de ankommer stasjonen og når de forventes å være framme på kundens endestasjon, skriver trafikkinformasjonssjef Sven Westgaard i NSB i en såkalt RFI (Request for information).

Via RFI-en i Databasen for offentlige innkjøp (Doffin) ber de it-bransjen om informasjon rundt mulighetene for å innføre et slikt system i nærmeste fremtid. Westgaard understreker overfor Computerworld at arbeidet er i et tidlig stadie, og det er usikkert når det hele blir en realitet.

- Informasjonen skal presenteres på tavler på stasjonen, Nsb.no, Trafikanten.no, tekst-tv, mobile applikasjoner, sms-varsling til kunde og til Jernbaneverket, skriver Westgaard.

Enkelt å innføre

Det skal også brukes for internt bruk i NSB, blant annet for oppfølging av sine underleverandører.

Ettersom NSB ofte benytter seg av små, lokale bussselskaper, må systemet være enkelt å innføre.

- Vi ønsker en løsning som er like anvendelig for et lite enkeltmannsforetak som for et stort selskap med administrativ støtte, understeker NSB.

Datatilsynet bremser

Westgaard forteller Computerworld at Datatilsynet bremser bruken av slikt utstyr i transportbransjen. Overvåkning av denne typen har blant annet blitt misbrukt av arbeidsgivere som ønsker full kontroll over sine ansatte.

- NSBs ønske er å tilby trafikkinformasjon om bussene til kundene våre. I dette arbeidet skal vi selvfølgelig forholde oss til retningslinjer gitt av Datatilsynet og gjeldende rettspraksis, understreker Westgaard i en epost.

Sikkerhet