NSM har mistet oversikten

NSM har mistet oversikten

Bekymret for sentrale bedrifter og dårlig oversikt over sikkerhetstilstanden.

- Vi er urolige og mer bekymret enn vi liker å være.

Det sier direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Kjetil Nilsen.

I dag og i morgen arrangerer NSM sin sikkerhetskonferanse for i år, og temaet er i all hovedsak it-trusselbildet.

En av de største utfordringene i dag, er at det er vanskelig å ha oversikt over rikets sikkerhetstilstand.

- I dag har vi ikke tilfresstillende empiri til å være sikker nok i prat om sikkerhetstilstand, sier Nilsen.

En rekke svakheter

Og det til tross for NSMs mange metoder for å få oversikt over trusselbildet. Det foregår både øvelser, medieovervåkning, hendelsesrapporting og nylig har også NSM begynt med ny tilsynsmetodikk med negativ avviksrapportering.

Det har blitt avdekket en rekke svakheter i landets sikkerhetstilstand. Blant annet er det ikke nok ledelsesengasjement i sikkerhetsorganisasjonen. Her er det manglende oppfølging gjennom sikkerhetsrevisjoner og ledelsesevaluering, samt manglende oppfølging av underordnede organer.

- Det er mangel på ressurser og kompetanse i sikkerhetsavdelingen. Sikkerhets ses ikke, og følges ikke opp. I tillegg er det lite samhandling mellom sikkerhetsarbeid og vern av skjermingsverdig informasjon, sier Nilsen.

Bekymret

Av typiske avvik trekker han frem uklare ansvars- og myndighetsforhold i sikkerhetsorganisasjonen, manglende sikkerhetsklarering og autorisasjon, usikker håndtering av graderte dokumenter og lagringsmedier, samt manglende deteksjon, rapportering og håndtering av hendelser.

- Sikkerhetsarbeidet må integreres bedre. Sikkerhetstilstanden er ikke god nok, slår han fast.

Selv om systemene på toppen i den sikkerhetsverdige pyramiden er der, har Nilsen et håp om å få på plass en bedre grunnmur i pyrdamiden.

- Vi vil vurdere å samordne fastslåtte krav til samfunnskritisk infrastruktur, og kanskje en ny tilsynsordning, sier Nilsen.

- Vi er bekymret for sentrale bedrifter.

Hva er egentlig samfunnskritisk infrastruktur anno 2009? Les mer på neste side!

Les om:

Sikkerhet