Nytt nederlag for K-Soft

Nytt nederlag for K-Soft

K-Soft og Rune Emanuel Karlsson gikk på en ny smell i rettssaken mot fire saksøkte personer. Men anken er snart underveis.

I desember i fjor startet rettssaken mellom programvareleverandøren K-Soft Norge og fire personer som K-Soft-sjef Rune Emanuel Karlson mener har kommet med injurier og bedrevet ulovlig kopiering av programvaren hans.

LES OGSÅ: I retten for svindelpåstand

Etter første runde ble både påstanden om ulovlig distribusjon av selskapets programvare og kravet om såkalt mortifikasjon, det vil si at utsagnene skal erklæres døde og maktesløse, avvist av retten.

Dermed gjensto spørsmålet om hvorvidt karakteristikken av selskapet som er uttrykt av de saksøkte er injurierende eller ei. Det er snakk om karakteristikker som ”svindlerfirma” og " svindlervirksomhet”.

Nå er dommen klar, og resultatet er nedslående for Karlsson og K-Soft. I slutningskjennelsen kommer det frem at alle de saksøkte frifinnes, og at K-Soft Norge må betale saksomkostningene til samtlige involverte. Blant annet er den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10, som omhandler retten til ytringsfrihet, lagt til grunn for avgjørelsen.

En av de saksøkte var Georg Oftedal.

- Dommen var akkurat som forventet. Dommeren har gjort en god jobb, og nå får K-soft kjenne på kroppen at ytringsfriheten ikke er til å spøke med, sier han.

LES OGSÅ: Saksøker web-debattant

Rune Emanuel Karlsson er på sin side ved godt mot, og varsler ny kamp.

- Vi respekterer dommerens avgjørelse, selv om vi ikke er enige i tolkningen. Konklusjonen er jo at enhver har full rett til å påstå at et firma er svindlere, selv uten beviser for at dette er tilfellet, kommenterer han, og forsikrer at anken allerede er under planlegging.

Dommen må i så fall ankes til lagmannsretten innen en måned. I tillegg kan de saksøkte forvente seg en ny sak i nærmeste fremtid.

- Hovedsaken vår gjaldt jo piratkopiering. Denne kunne de saksøkte kreve fjernet på grunn av en teknisk feil fra den forberedende dommeren. Dette er vår absolutt sterkeste sak, og vil komme opp for seg selv etter hvert, fortsetter Karlsson.

De saksøktes advokat, Dag Herrem, mener at det gikk som det måtte gå:

- Jeg synes faktisk domstolen har vært snill med K-Soft, med tanke på bedriftens forretningsmoral. Konkret slår dommen fast at det er stor takhøyde for ytringer på internett i bloggform, kommenterer han.

Computerworld vil følge saken videre.

Les om:

Sikkerhet