Nytt sikkerhetssamarbeid

Nytt sikkerhetssamarbeid

Norsis og Infinigate skal øke fokus på it-sikkerhet i Norge med opplysningskampanjer.

Norsis (Norsk senter for informasjonssikring) og Infinigate har inngått et samarbeid med mål om å øke fokus på informasjons- og it-sikkerhet i Norge, ifølge en pressemelding.

Etter planen skal de to nye partnerne sette sikkerhet høyere på agendaen i Norge, gjennom opplysningskampanjer rettet mot både forbrukere og næringsliv.

- Samarbeidet med Infinigate åpner for en helt annen kommunikasjon og samarbeid med it-forhandlere landet rundt. Sammen skal Norsis og Infinigate gjøre Norge litt mer sikkert, sier daglig leder Tore Ordreløkken i Norsis.

Dette skal blant annet gjøres med å bevisstgjøre og informere om sårbarheter og trusler, informere om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger og påvirke til gode holdninger til it-sikkerhet og informasjonssikkerhet.

- Dette er et meget spennende samarbeid for Infinigate. Vi ønsker å sette en tydeligere agenda rundt temaet it-sikkerhet i Norge, og samarbeidet med Norsis er således helt riktig for oss, sier administrerende direktør Thomas Hagelid i Infinigate.

Sikkerhet