Offentlige søknader lagres privat

Offentlige søknader lagres privat

Et privat firma i Oslo sitter på kopier av personlige søknader ble har sendt til kommuner. - Dette svekker tilliten til det offentlige, sier Leif Aanensen. i Datatilsynet

160 kommuner over hele landet har, i sin iver etter å komme på nett, kjøpt tjenester hos firmaet Sem og Stenersen Prokom, skriver NRK.no.

Folk i disse kommunene har brukt dette firmaets systemer når de har søkt kommunen om tjenester, som barnehageplass, omsorgstjenester og sosialstønad. Dette gjelder flere hundre tusen nordmenn.

Avdelingsdirektør i Datatilsynet, Leif T. Aanensen, mener praksisen kan sammenlignes med å bruke et budfirma.

- Tenk deg at du skal søke sosialstøtte og du slår et telefonnummer i kommunen, og på døra kommer det en kar med kommunens caps og tar med seg søknadsskjemaet. Når han kommer på kontoret tar han en kopi av dette og lagrer det i et arkivskap som alle ansatte i dette private firmaet har tilgang til, sier Aanensen.

Datatilsynet er svært kritisk og skriver i en rapport:

"Etter Datatilsynets oppfatning har det i to og et halvt år blitt behandlet sensitive helseopplysnigner med utilfredsstillende informasjonssikkerhet og dertil hørende lagring og tilgangsstyring" .

- Dette handler om tillit til offentlig sektor og det er klart at hvis man blir gjort oppmerksom på forhold som dette, kan det svekke tilliten man nødvendigvis må ha, sier Aanensen.

Sikkerhet