Oppgitt over helse-debatten

Oppgitt over helse-debatten

Ikt Norges Fredrik Syversen er oppgitt over debattnivået i lovforslaget i tilgang på tvers.

Skal helseregistre åpnes for andre?

Per i dag er loven i Norge at man bare innenfor samme juridiske enhet får tilgang til helseregistre. Det betyr at utveksling på tvers er svært vanskelig. Et lovforslag kan endre det, men langt fra alle er enige at dette er veien å gå.

Det er flere instaser, som Datatilsynet, som har uttalt seg negativt over lovforslaget.

IKT-Norge mener valgkampen har gjort saken om tilgang til helseregistre til et politisk spill.

- Vi er gjerne med på en debatt om personvernet og tilgang på helseregistre, men jeg tror det er viktig at politikerne behandler dette som en av de viktigste sakene for å bedre samhandlingen i helsesektoren, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Sensitive opplysninger

- Det ligger i sakens natur at helsevesenet skal ha tilgang på sensitiv informasjon, vi må flytte debatten til i hvilke situasjoner tilgang er viktig for pasientsikkerheten. Det er ikke snakk om at alle skal få tilgang til helseopplysningene til alle i Norge, dette vet politikerne, allikevel legges det frem som om alle som går i hvit frakk ved et klikk kan få tilgang til sensitive opplysninger, det er ikke sant, sier Syversen.

Det nye lovforslaget har iføgle Syversen som mål å få at de som behandler en pasient skal få tilgang på nødvendig informasjon om pasienten, selv om de ikke er innenfor samme juridiske enhet.

- I et lite land som Norge er vi helt avhengig av at vi kan få helsetilbud på tvers av foretaksgrenser. Jeg tror de fleste er opptatt av at den behandlende lege eller sykepleier skal ha nødvendig informasjon om pasienten tilgjengelig, det er det dette handler om, og der har vi en utfordring i dag., seir Fredrik Syversen i IKT-Norge

- I dag er det faktisk slik at dersom fastlegen din er i kontorfelleskap med en behandlende lege, så har legen lov til å behandle kolleagens pasienter, men har IKKE lov til å se pasientens journal. - Dette er en virkelighet som ikke passer verken pasientene eller legene, og loven brytes hver dag, ny lovgining vil regulere dette, det bør alle politikere være enige om er en løsning vi trenger, mener Syversen.

LES OGSÅ:

Styrke personvern

Mange politikere snakker om en kjernejournal som skal være tilgjengelig, men også dette krever en lovendring, påpeker Syversen. Regjeringen forelagte løsning vil også åpne for denne løsningen, så politikerne må gjøre noe for å øke pasientsikkerhet og styrke personvern.

– Det er jo ikke slik at personvernet er godt ivaretatt i dag, som Datatilsynets tilsyn viser, så må noe gjøres uansnett, sier Syversen.

- Det er også en mistenkeliggjøring av helseansatte som jeg synes er på kanten av det som er anstening, man skulle jo tro at alle våre helseansatte var snokere som ikke hadde bedre å gjøre en å sitte å studere helseopplysningene til naboene sine, dette bør politikerene holde seg for gode for. I tillegg vil gode it-løsninger gi en kontroll over tilgang til journaleene som i hvertfall ikke har i dag, og luke ut de som ventuelt forsøker å snoke.

Les Datatilsynets ferske rapport om elektroniske pasientjournaler her .

Les mer i Computerworld helse.

Sikkerhet