Organiserer seg mot lagringsdirektiv

Organiserer seg mot lagringsdirektiv

Kjente it-personligheter står bak stiftelsen Stopp Datalagringsdirektivet.

Tirsdag om en uke opprettes stiftelsen «Stopp Datalagringsdirektivet». Stiftelsen vil bli en tverrpolitisk og uavhengig kampanjeorganisasjon som vil jobbe for å spre informasjon om de negative konsekvensene datalagringsdirektivet gir for personvernet. Ikke overraskende ønsker stiftelsen å hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov.

Et åpent stiftelsesmøte blir holdt 3. november klokken 18-20 i Fritt Ords lokaler, der flere innledninger blir holdt.

- Planen er i første gang å mobilisere til et stiftelsesmøte og få så bred støtte som mulig. Det som er unikt med datalagringsdirektivet, er at det er det eneste direktivet som sanker motstandsstøtte hele veien fra FrP til RV, sier initiativtaker Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Vil samle frontene

Frem til nå har mange engasjert seg her og der. Noen har lagt motstandsgrupper på Facebook, noen har laget underksriftskampanjer, andre – som Michelsen – har laget en bloggstafett.

- Nå er vi i den avgjørende fasen der det er viktig å få en felles front. Derfor var det en del av oss som satte oss ned for å koordinere stiftelsen. Stiftelsesmøtet er et forsøk på å samle de engasjerte folkene som har drevet motstandskamp på ulike måter og på ulike felt, sier Michelsen til Computerworld.

Bred støtte

Flere har allerede sluttet seg til stiftelsen, deriblant lederne i de fleste politiske ungdomsorganisasjonene, en rekke bloggere og mange flere. Av it-folk kan nevnes navn som Svenn-Arne Dragly fra Fribit, Torgeir Waterhouse fra Ikt Norge, Berit Svendsen fra Dataforeningen, tidligere politisk rådgiver i fornyingsdepartementet Jørund Leknes, Martin Bekkelund fra Friprog og Håkon Wium Lie fra Opera.

- Responsen så langt har vært enorm. Vi har fått utrolig gode tilbakemeldinger fra folk om at de vil stille opp og være med å støtte stiftelsen. Det lover bra, sier Michelsen.

Tyngde i debatten

- Men hva er planen videre?

- Det som skjer etter stiftelsesmøtet blir opp til styret, men det viktigste vil være å ha en organisasjon som kan delta i debatten med tyngde. Hvordan arbeidet skal organiseres, må være opp til organisasjonen. Men en viktig del er å drive med informasjonsarbeidet om de negative konsekvensene ved direktivet, sier Michelsen.

I Soria Moria-erklæringen står det at Arbeiderpartiet kun kan implementere direktivet om det ikke har uheldige konsekvenser for personvernet.

- Og da har vi en jobb å gjøre, for er det en ting som er klart, er det at personvernet vil bli krenket ved implementering, sier Michelsen.

Les om:

Sikkerhet