Overvåker kinesiske Skype-brukere

Overvåker kinesiske Skype-brukere

Disse ordene får deg overvåket av kinesiske myndigheter. Det mener en amerikansk forsker.

Den kinesiske versjonen av Skype blir overvåket nøye av kinesiske myndigheter. Det hevder Jeffrey Knockel, doktorgradstudent ved University og Mexico i USA.

Det er chattefunksjonen i Skype som skal være overvåket, ikke samtaler.

Den kinesiske versjonen av programmet, kalt Tom-Skype, gir ingen advarsel til brukerne, men klientprogrammet er stilt inn til å gjenkjenne sensitive politiske temaer. Det skriver Computer Sweden.

Microsoft vet

Skype, som nå eies av Microsoft, sier de kjenner til overvåkingen men mener ”vi møter våre forpliktelser i henhold til lovene i landet”.

Meldinger som inneholder forbudte ord blir blokkerte, og i visse tilfeller rapporteres samtalene til myndighetene og hele chatten lagres på en server.

Knockel sier at listen over ”forbudte” ord oppdateres eller endres daglig.

Han publiserer hver dag en liste over ord som bør unngås hvis man ikke vil bli overvåket.

Ifølge Knockel har 42 prosent av de blokkerte ordene med politikk å gjøre. Fem prosent gjelder makthavere som Zeng Quighong og Jia Quinglin. Seks prosent har med overvåking å gjøre. Ti prosent handler om almenne nyheter og nyhetskilder som AOL News. 15 prosent av ordene omhandler sex og andre ”upassende” temaer, og 7 prosent er navn på steder.

Knockel sier at overvåkingen har endret seg over tid. Til og begynne med ble meldinger som inneholdt forbudte ord, blokkerte og kopier ble deretter sendt til en server. Nå har det blitt mer vanlig at chatten overvåkes, og at alle innleggene fra deltagere lagres på en server.

Les om:

Sikkerhet