Overvåking oppklarer ikke forbrytelser

Overvåking oppklarer ikke forbrytelser

Overvåkingskameraer hjelper ikke i kampen mot kriminalitet, hevder politikere i London som kryr av slike kameraer.

Storbritannias hovedstad har over 10 000 offentlig finaniserte overvåkingskameraer.

- Men bare ett av fem lovbrudd blir oppklart, sier Dee Doocey.

Doocey representerer partiet i Liberaldemokratene i London Assembly, et folkevalgt organ for fastlegger politikken på områdene transport og politi for hele London og for de 32 bydelene.

Ingen sammenheng

Partiet har brukt tall fra bydelene, politimyndighetene og transportmyndighetene og sammenlignet antallet oppklarte lovbrudd i hver bydel i forhold til antallet installerte overvåkingskameraer.

- Våre tall viser at det ikke er noen sammenheng mellom antallet kameraer og bedret oppklaringsandel. Bydeler som har tusenvis av overvåkingskameraer er ikke noe bedre på å løse saker enn dem som bare har noen dusiner kameraer, sier Doocey til IDGs nyhetstjeneste.

Utspillet er interessant i norsk sammenheng også. En undersøkelse gjort av Teknologirådet nylig viste at nordmenn gjerne vil ha mer overvåkingskameraer:

LES OGSÅ: Storebror, se meg!

Tilhengere av kameraer er gjerne opptatt av at de hindrer kriminalitet, snarere enn at de oppklarer saker. Men erfaringene er delte. Selv om kameraene bidro til å identifisere personene bak terrorangrepet på undergrunnsbanen 7. juli 2005, bidro ikke kameraene til å hindre at det skjedde.

En studie i regi av det engelske innenriksdepartementet av 14 offentlige overvåkingskameraer i 2005 konkluderte også med at "tiltakene som er vurdert hadde liten generell innvirkning på kriminaliteten".

Det siste tiåret har Londons mange tusen overvåkingskameraer kostet byens innbyggere om lag 200 millioner pund (2,3 milliarder kroner). Liberaldemokraten Doocey etterlyser nå en større debatt om den politi-relaterte nytteverdien av kameraene.

Les om:

Sikkerhet