På stedet hvil for sikkerhet

På stedet hvil for sikkerhet

Økende bruk av it-verktøy og større utfordringer med personvernet og sikkerhet til tross, regjeringen satser ikke på sikkerhetsinstitusjonene.

Virusangrep og spamming øker. Stadig mer utstrakt bruk av ikt gjør at informasjon om oss deles med langt flere, og sensitiv informasjon kan raskt komme på avveie.

Til tross for dette har Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) ikke økt bevilgningene til de institusjonene som kjemper for økt bevissthet rundt sikkerhet, Datatilsynet og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Samme gamle
Datatilsynet fikk ved forrige statsbudsjett 25 millioner kroner til driftsutgifter, og kommer ut rimelig likt i årets budsjett med 25,4 millioner kroner. NorSIS fikk i fjor 4 millioner kroner – helt uendret i år.

- Skaper ikke dette et misforhold mellom truslene og bevilgningene til innsats for sikkerheten?

- Jo, det dannes et misforhold, og vi må rette opp i dette må en eller annen måte. Vi hadde forventet å få mer innenfor vårt fagområde. Det arbeidet vi gjør krever en stor innsats. Det er mye holdningsskapende arbeid for å få brukere opp på et akseptabelt nivå innen sikkerhet, sier leder i NorSIS, Tore Larsen Orderløkken.

Ikke prioritert
Statsråd Heidi Grande Røys i FAD sier seg enig i at sikkerhetsutfordringene øker, og innrømmer at NorSIS ikke ble satset ytterligere på i år.

- Det er riktig at NorSIS ikke fikk prioritet i årets budsjett. Men det betyr ikke at vi ikke er opptatt av sikkerhet, hevder Grande Røys.

Ny personvernkommisjon
Selv om Datatilsynet ikke har fått flere midler, føler departementet likevel at de tar personvernet alvorlig ved opprettelsen av en ny personvernkommisjon. Kommisjonen får nærmere 3 millioner kroner i 2008.

Grande Røys viser også til at Datatilsynet fikk støtte i fjor utenom det som var satt opp i statsbudsjettet.

- Departementet støttet Datatilsynets ”Du bestemmer”-kampanje i januar med 1,5 millioner kroner, sier Grande Røys.

SAMLESAK: Alt om statsbudsjettet

Les om:

Sikkerhet