Personvern mot piratjegere i EU

Personvern mot piratjegere i EU

EU-land kan lage lover som pålegger operatører å gi ut informasjon om hvem som kommer fra hvilke ip-adresser.

Det er i dag intet hinder for at EU-land kan opprette lover som gir rettighetshavere muligheten til å finne ut hvem som har piratkopiert musikk, altså gjennom en identifisering av ip-adressen. Men det er samtidig ingenting som pålegger land dette, skriver Computersweden.

EU-domstolen i Luxemburg har nå ferdigbehandlet en sak fra Spania, der det såkalte sanksjonsdirektivet er brukt. Interesseorganisasjonen Promusicae krevd at internettleverandøren Telefónica gir ut opplysninger om personer som mistenkes for å ha spredd musikk med fildelingsprogrammet Kazaa.

EUs sansksjonsdirektiv innebærer blant annet at rettighetshavere som mistenker brudd på opphavsretten, kan begjære opplysninger om hvem som eier ip-adressen utlevert. Men dette kan stride mot det enkelte lands lov, som det gjorde i tilfellet i Spania, der slike opplysninger kun blir utlevert i saker som gjelder allmenn eller nasjonal sikkerhet.

Domstolen konkluderer med at EU-land som følge av direktivet, ikke behøver å endre sine lover slik at internettleverandører må utlevere informasjon til private. Samtidig er det heller ikke noe hinder for at EU-land kan lage slike regler, skriver Computersweden.

Sikkerhet