Politiet stanser ulovlige lydopptak

Politiet stanser ulovlige lydopptak

Får ikke ta opp telefonsamtaler etter klage fra Datatilsynet.

I februar fortalte vi om Datatilsynet som reagerte på politiets opptakspraksis.

Flere politidistrikt tar nemlig opp telefonsamtaler fra publikum som går inn til sentralbordet (telefonnummer 02800) uten at publikum blir gjort oppmerksom på det.

Følger loven

Dette er ikke lov, ifølge personvernsloven. Og nå vil politiet rette seg etter lovene de selv skal håndheve.

"Vi ber om at ordningen med logging av sentralbord på 02800 opphører med øyeblikkelig virkning" skriver assisterende politidirektør Vidar Refvik i et brev til flere politidistrikt.

Tre distrikt

Brevet har gått til de tre distriktene som har hatt praksisen. Det var altså ikke like utbredt som man først kunne få inntrykk av.

Politidirektoratet lover Datatilsynet at det skal lages felles rutiner for lydopptak. Og at om opptakene fortsatt skal skje, skal publikum få beskjed om det.