- Politiet trenger ikke lagringsdirektiv

- Politiet trenger ikke lagringsdirektiv

- Jobb bedre med de datakildene dere allerede har, sier professor Petter Gottschalk.

Debatten raser. Skal Norge ta inn EUs datalagringsdirektiv? Det vil i så fall bety omfattende lagring av hvem du har ringt, hvor du var og hvem du ringte. Når du koblet deg til internett og hvem du sender sms til skal også lagres i minimum seks måneder og maksimalt to år.

Politiet på sin side mener de må ha tilgang til flere digitale opplysninger om borgernes elektroniske aktiviteter for å oppklare flere saker.

- Politiet trenger ikke mer informasjon, de trenger å jobbe bedre med det de allerede vet, sier professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI.

Gottschalk har blant annet skrevet flere bøker om politiets arbeid og kriminalitet, samt vært rådgiver for politiet.

Professoren trekker blant annet frem utfordringene politiet har med å utveksle informasjon mellom distriktene.

- Politiet har i dag ekstremt mange gode datakilder til rådighet. Samkjøring av registre, analyseverktøy og bedre metodebruk er veien å gå. Jeg synes det nærmest er en fallitterklæring når Politiet sier de trenger datalagringsdirektivet, sier Gottschalk og legger til:

- Men jeg syns det svært positivt at Politiet nå faktisk avvikler stillinger for å satse på gode it-verktøy. Det viser at Politiet er i ferd med å bli den kunnskapsorganisasjonen den skal være.

Høyre på vippen

André Oktay Dahl er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i Justiskomiteen. Han sier han ennå ikke har tatt et offentlig standpunkt til Datalagringsdirektivet. Det har ikke partiet heller.

Arbeiderpartiet er det eneste partiet for, og må ha med seg Høyre for å få direktivet gjennom. Flere sentrale Høyre-folk har imidlertid uttrykt skepsis.

- Jeg skulle ønske det ikke var så mye skyttergravsstrid rundt direktivet. Det er viktig å få fakta på bordet. Personvernet er viktig, men vi skal ta innover oss at overgrep mot barn på internett øker og at id-tyverier og annen kriminalitet gjør at politiet må få nye rammer, sier Oktay Dahl og legger til:

- Politiet trenger uansett flere penger til nye datasystemer.

Han forteller at partiet har stilt en rekke spørsmål til regjeringen rundt direktivet, og at Høyre vil konkludere en gang til høsten. Oktay Dahl åpner for at Norge kan lage sin egen lov om man ikke får flertall for Datalagringsdirektivet.

- Det er en mulighet at Norge lager en egen lov som dekker Politiets behov, sier han.

Særlig overgrepssaker relatert til internett blir brukt for å illustrere behovet for en ny lov. Les videre på neste side!

Sikkerhet