Politiets hemmelige drone-planer

Politiets hemmelige drone-planer

Får vi fjernstyrte politifly i Norge? Arbeidet er i gang, men politiet vil ikke røpe noe om planene. Det reagerer Datatilsynet kraftig på.

- Vi gjennomfører ikke noen demokratisk avstemning på politimetoder.

Det sier Ole Bredrup Sæverud til Computerworld. Han er politimester i Troms og leder for teknologiprosjektene i politiets endringsprogram.

Endringsprogrammet ble nedsatt etter 22. juli-kommisjonens rapport, og skal utbedre politiets arbeid. All utvikling og bruk av droner er nå sentralisert inn i endringsprogrammet.

Deler ikke aktivt

- Dette handler om mye mer enn droner. Det er rundt 1.000 endringsprosjekter rundt omkring i politi-Norge. Da har man hatt et behov for å prioritere mellom dem, sier Sæverud.

LES OGSÅ:

Fikk ikke lage politi-drone

Han forteller at de er i gang med et arbeid knyttet til droner, men at de ikke er kommet særlig langt.

- Når kommer dere til å presentere resultatene fra dette arbeidet?

- Innholdet er ikke noe vi kommer til å dele aktivt.

- Men dette er vel av offentlig interesse?

- Ikke nødvendigvis, svarer Sæverud.

Vil være lydhøre

Politimesteren forteller at det ikke vil være mulig å holde det hemmelig om man en gang tar i bruk droner, men han vil ikke nødvendigvis dele hvordan de ser ut og hva slags kapasiteter de har.

Han presiserer likevel at Politiet skal være lydhøre overfor de signalene de får fra politisk nivå.

- Hvis vi skal offentliggjøre alle muligheter og begrensninger vi har, så vil det være lett å motvirke dem, sier han.

- Status er at teknologien har kommet langt, og dette må vi se på. Så får vi se på den eventuelle bruken vi kan ha. Vi er fortsatt på konseptutredningsspørsmål, og hvis vi ender med at dette blir for dyrt, så er det jo ikke noe vits i å bruke tid på personvernproblematikk, sier han.

- Vi er nødt til å holde en del av de operative mulighetene våre utenfor offentligheten.

Ikke enig

Datatilsynet-direktør Bjørn Eirik Thon reagerer kraftig på uttalelsene fra politimesteren.

- Når politiet tar i bruk en ny etterforskningsmetode er det klart det må være mest mulig åpenhet om det, sier han.

Thon mener vi ikke nødvendigvis trenger å ha alle spesifikasjoner i offentligheten, men at Politiet må være mest mulig åpne for å få tillit i befolkningen.

- Jeg har full forståelse for at politiet vil bruke droner i skarpe oppdrag, men da kan de fange opp ting de ikke ville ha gjort ellers, sier Thon til Computerworld.

- Det ligger en sosial kontroll i at du kan se en politimann eller en politibil, men du kan ikke nødvendigvis se en drone. Det gir følelsen av skjult overvåking, sier han.

- Hva bør Politiet gjøre?

- Et godt sted å starte ville være å svare på spørsmålene om hvordan poliiet vil bruke droner. Debatten om alminnelig bevæpning av politifolk har de ført i offentligheten, og det synes jeg er bra, sier han.

Thon mener at å vise at det har vært intern uenighetet i politiet om bruk av skytevåpen har bidratt til å styrke debatten, og vil gjerne se en sånn debatt også i spørsmålet om bruk av droner.

Skal være demokrati

- Politiet sier at politimetoder ikke er noe demokrati?

- Det er jo en ganske overraskende uttalelse. Det skal jo nettopp være det. Det er ikke sånn at det er politiet selv som bestemmer hva slags etterforskningsmetoder som skal brukes, sier Thon.

- Dette skal det føres store, brede og åpne debatter om, sier han.

Men den debatten ser det foreløpig ikke ut til at Politiet vil åpne for.

Heller ikke PDMT

Tidligere i år lagde Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), som nå er lagt inn under Politidirektoratet, en foranalyse om bruk av ubemannede fjernstyrte farkoster i politiet. I et brev til Politidirektoratet skrev PDMT at «Teknologien anses nå til å være på et nivå som tilsier at politiet bør vurdere dette som et verktøy».

Men også da valgte politiet å holde kortene tett til brystet. Computerworlds forespørsel om innsyn i forundersøkelsen ble avvist.

Sikkerhet