Pulse med ID-kontroll tar bølgen

Pulse med ID-kontroll tar bølgen

Novell er klar med Pulse, og har demonstrert hvordan deres ID-kontrollsystem sikrer at samarbeidsverktøyet Google Wave kan tas i bruk i virksomheter med deres krav til sikkerhet og kontroll.

Novell tar i bruk sitt godt modne system for Identitetskontroll i sitt nye Pulse-samarbeidsverktøy for virksomhetene. De tilpasser det også til en ny samarbeidsløsning fra Google.

Løsningen ble demonstrert under Enterprise 2.0-konferansen i San Fransisco i starten av november. Novell hevder de med Pulse har en global, sikker sanntids samarbeidsløsning på plass.

De annonserer også støtte for Google Wave, og åpner for at denne løsningen kan være sikker og valid for bruk i virksomheter allerede fra starten av.

Novell Pulse er en plattform for sanntids samarbeidsløsninger i seg selv. Med Novell IAM (Identity and Access Management)-løsning som viktig komponent, gir den virksomheter muligheten for å etablere nettorienterte samarbeidsmiljø med sikker identifisering og tilgangskontroll. Denne kontrollen kan være rolle-, gruppe- eller brukerdefinert av virksomheten.

Pulse inneholder en samkjørt meldingsklient for alt fra klassisk e-post til meldinger levert via sosiale nettverk. Dokumentsamarbeid i sanntid, med deling, kommentarer og flere lagringsmuligheter er på plass. Blogg- pratekanal og direktemeldingstjenester er også på plass.

Klar for Wave

Pulse er klar for Google Wave fra starten av. Integrasjonen innebærer at Novell IAM federes med Wave sin egen ID-protokoll (XMPP). I tillegg er SAML og LDAP støttet. Meldingstjenester, samarbeid og lagring blir dermed samkjørt.

Brukerne av Pulse vil dermed kunne samarbeide med alle andre Wave-brukere, men med sikkerhet og kontroll over ressurser som tilhører virksomheten. Dette skal også gjelde for andre leverandører som utvikler løsninger basert på Wave.

Wave er et verktøy som er over i invitasjonsbeta for tiden. En web-basert samarbeidsløsning som minner om Microsoft Groove med elementer av sosiale nettverk av Myspace/Facebook-typen.

Novell Pulse er klar for levering som tjeneste i skyen og etter hvert for lokal utrulling våren 2010. Den supplerer den klassiske meldingstjeneren Groupwise og den mer interne virksomhetsorienterte Teaming-løsningen fra Novell.

Les om:

Sikkerhet