Rapport kartlegger helse-jus

Rapport kartlegger helse-jus

Er personvern like viktig i områder hvor det er vanskelig å levere helsetjenester?

Personvern er viktig i helsesektoren. I Norge og andre nordiske land står personvernet veldig sterk, det samme gjelder mange andre vestlige land.

Men det gjelder ikke alle land. I mange deler av verdenen står personvernet langt fra øverst på listen over kritiske samfunnsoppgaver.

For å sette søkelyset på dette har Verdens helseorganisasjon (WHO) utarbeidet en rapport om hvordan det står til med personvernet i den globale helsesektoren.

"Hvis vi går ut fra at pasient-lege-forholdet er kjernen i et godt helsevesenet, og at elektroniske pasientjournaler (EPJ) er i kjernen av god ehelse, dukker spørsmålet opp: Er personvern kjernen i digitalisering av pasientjournalene?" skriver WHO i innledningen.

Rapporten "Legal framework of ehealth" er basert på data fra 2009, men er nylig publisert som femte del i WHOs serie "Global Observatory for eHealth".

Overholdes ikke

- Det er veldig positivt at WHO har laget denne rapporten for å ivareta personvern i helsesektoren. Det er fint at alle er enige om at det er et vesentlig tema i helse, sier Helge Veum, avdelingsdirektør i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet.

Samtidig som han er glad for at rapporten er publisert, er han skeptisk i forhold til at personvernet vil overholdes i resten av verden på lik linje med Norge.

- Det er ikke et overraskende bilde at personverntanken, og regulering av den, har kommet lengst i de utviklede landene, sier han.

Det er ofte ikke den sammen tankegangen rundt sikkerhet. I mange land er det heller ikke en stor gruppe med ressurssterke borgere for å følge opp regler.

- I mange land er det store utfordringer knyttet til å levere gode helsetjenester i det hele tatt. Da vil ikke personvern står høyest på skalaen.

Kan alltid lære

Veum mener at manglende personvern ikke skal være til hindring for at man kan sette i gang med digitaliserte helsetjenester, men at det er viktig å ta med i arbeidet videre.

- Mangel på gode rammer på personvern betyr ikke at ehelse ikke kan være et nyttig verktøy. Desto viktigere er det at personvern sikres i ehelseprosjektet. Det henger sammen med borgervennlig forvaltning, sier han.

Han er enig at Norge vil befinne seg på den veldig regulerte siden. Det gir Norge en mulighet å hjelpe andre land med personvern.

- De som driver bistandsarbeid bør se på helseløsninger, men også på personvern, slik at de får tatt det i bruk.

- Tror du vi også kan lære noe av andre land når det gjelder personvern?

- Vi må alltid ha åpenhet å lære av andre. Vi kan lure på hvorfor vi ikke har fått noe til, mens andre har det. Har personvern hindret oss? Datatilsynet tror det ikke. Men ser vi for eksempel på samhandling, er systemene fortsatt ikke på plass, uten at vi mener det skyldes personvern, sier Veum.

Sikkerhet