Redd filene dine

Redd filene dine

Bildene på minnekortet bare borte? Slettet eller formatert disken ved et uhell? Her løsningen som kan redde deg.

For et par måneder siden ringte telefonen. I andre enden var en svak og noe usammenhengende stemme. Bildene var borte. Slettet. Feil disk var rensket for data. I frykt for reprimander fra den bedre halvdelen over at de digitale minnene fra barnas oppvekst var borte ble samtalen holdt i et annet rom. Kunne jeg komme til unnsetning?

Såklart.

Å redde filer trenger i en del sammenhenger ikke være vanskelig. Forutsatt at man har de rette verktøyene tilgjengelig, og en vis formening om hva man egentlig holder på med. Programmene som redder deg kan også være gratis.

I hvilken grad man klarer å gjenopprette filene kan imidlertid være avhengig av flere faktorer. I det innledende eksemplet tok det kanskje en time å få tilbake 6-7 gigabyte med slettede bilder. Alle filer ble reddet. Og ja, min venn har nå startet å ta sikkerhetskopier regelmessig.

Utviklingen spesielt i henhold til digitalfoto har gitt vanlige privatbrukere større mengder data som blir uerstattelig. Og ennå syndes det i henhold til det å ta sikkerhetskopier, noe som egentlig burde være en smal sak sett ut i fra hvor lenge pc-er nå har blitt levert med cd/dvd-brennere, hva eksterne harddisker koster, og at programvare for å utnytte dette til sikkerhetskopiering følger med.

LES OGSÅ: Ibas-kiosk hos Elkjøp

Fjernet, ikke slettet

Forenklet sett kan man si at harddisken, eller et minnekort for den saks skyld, har en database over alle filene. Når en fil slettes på vanlig måte slettes den fra databasen. Dette gir mulighet for at nye filer som skal lagres kan bruke plassen filen har hatt på selve lagringsmediet.

Dette betyr også at filen fortsatt befinner seg på harddisken etter at den er slettet. Det et gjenopprettingsprogram kan gjøre er å finne filer som er på disken, men som er slettet fra fildatabasen. Så lenge ikke nye data har blitt lagret på de samme områdene som filen benyttet, er det gode muligheter for å kunne gjenopprette den.

Det samme kan gjelde formatering av en harddisk. Her slettes hele fildatabasen, samt at man kanskje også fjerner partisjoner på harddisken slik at partisjonstabellen fjernes. Dataene vil imidlertid fortsatt ligge på harddisken. Dette forklarer også hvorfor det kan være risikofylt for en bedrift å bare kaste en pc hvis det er sensitiv informasjon på harddisken, og denne bare er formatert på vanlig måte.

Man skal også huske at første instans for vanlig sletting i Windows er at filene flyttes til søppelbøtten, og at de fra den kan gjenopprettes med funksjonaliteten som er i Windows.

Skal jeg?

Man må gjøre en vurdering om man selv skal gå i gang med en slik operasjon, eller om man skal overlate det til noen som vet hva de holder på med. Det finnes i dag aktører som tilbyr denne typen gjenopprettingstjenester fra rundt tusenlappen, blant annet Elkjøp. Strengt tatt er det da ikke annet enn programvarebasert løsning som benyttes. Elkjøp-butikkene som kan tilby tjenestene tar 590 kroner for å gjenopprette et minnekort eller en usb-minnepinne og 1 290 kroner for gjenoppretting av harddisk. Dette forutsatt at det er en logisk sletting av dataene, og ikke fysiske feil på lagringsmediet. Det gis da tilbud om å videresende lagringsmediet til Ibas. Om det må til bli prislappen en helt annen.

I noen tilfeller er dataene man mister kritiske. Kjeft fra kona er en ting, men det kan også bety tap for bedriften hvis det er jobbrelaterte data. I verste tilfelle er det snakk om katastrofale følger for bedriften.

LES OGSÅ: Foreldet backup-teknologi er en trussel

Det sentrale er at man ikke må gjøre ting verre. Et tenkt eksempel kan være at man har slettet filer og latt pc-en stå på, og starter tjenesten for automatisk defragmentering av harddisken som man har satt opp. Da kan det være at andre data blir flyttet til området av disken der filen(e) lå, og området overskrives. Selv om programmene for gjenoppretting kan fungere enkelt, skal man til en viss grad vite hva man holder på med og hva som er satt opp til å kjøre automatisk på pc-en.

Når filene skal gjenopprettes bør man også ha et annet lagringsmedie som de gjenopprettede versjonene av filene kopieres til, i stedet for at det skal utføres direkte endringer på den harddisken eller minnekortet som man gjenoppretter fra.

En vurdering blir om det er kritiske data, eller data som hadde vært greie å ha, men ingen katastrofe om de blir borte. Er det kritiske data det er snakk om, vil vi på det jevne anbefale at det overlates til eksperter selv om det kan koste litt.

Filreparasjoner

I en del tilfeller klarer man ikke å gjenopprette hele filen. Likevel kan det være at det kan være stor verdi i deler av filen hvis den lar seg reparere. For det trenger ikke å ha så stor betydning at noen punkter i et bilde har fått feil farge, eller at noen linjer av et Word-dokument er borte. Har man slettet en e-postbase for Outlook kan det være at svært mye er reddet bare 70 % av e-postene er lesbare.

Datafiler for en del programmer kan også inneholde informasjon som ikke direkte er knyttet til innholdet. En fil kan dermed være skadet, men kan kanskje repareres 100 % om det ikke er selve datadelen av filen som er skadet.

Slike filreparasjoner kan være mer komplisert enn det å gjenopprette en fil. Programmene for dette er ofte spesialisert for visse typer filer.

Programmene

Det finnes en rekke gratisprogrammer som kan benyttes til å finne igjen filer. Aktuelt kan være Smart Recovery og File Recovery fra det tyske firmaet PC Inspector. Vi har testet dette litt mot både harddisk og minnekort, og hatt gode resultater. Andre alternativer kan være OfficeRecovery Free Undelete og Roadkil Undelete.

Det finnes også flere programmer som i utgangspunktet koster penger, men er gratis til et begrenset bruk. For eksempel programmet Handy Recovery, som i evalueringstiden være begrenset til å gjenopprette én enkelt fil per dag. Det skal sies at prisen for programmet kun er 39 dollar ved kjøp via nettet. Noen andre leverandører av slike programmer har evalueringsversjoner der man kan søke opp og sjekke om filen kan gjenopprettes, men man får ikke utført selve gjenopprettingen før man har kjøpt programmet.

PC Inspector File Recovery er gratis, og hadde ikke problemer med å gjenopprette bilder slettet fra minnekortet.

En løsning man kan merke seg blir også Ultimate Boot CD og Ultimate Boot CD 4 Windows. Begge disse løsningene inneholder gratisprogrammer for filgjenoppretting. En stor fordel med denne løsningen vil være hvis det skal gjennopprettes data fra systemharddisken. Man vil her kunne starte opp pc-en uten at systemharddisken tas i bruk. Man vil også være sikret at det ikke kjøres tjenester som kan forhindre effektiv gjenoppretting. Bare det å installere et program for filgjennoppretting på disken man skal gjenopprette filer fra vil kunne skape problemer, med at programmet kan overskrive områdene der filene som skal gjenopprettes ligger.

Ultimate Boot CD 4 Windows har en rekke verktøy for filgjenoppre tting. Man unngår også å måtte starte opp fra systemharddisken hvis det er den man skal redde filer fra.

Ultimate Boot CD tas ned som en diskbildefil og kan brennes ut med de fleste cd-brennerprogrammene. Denne er imidlertid ikke like brukervennlig, eller har de samme programmene, som Ultimate Boot CD 4 Windows. Ultimate Boot CD 4 Windows-cd-en er imidlertid noe vanskeligere å lage, og man trenger en cd med Windows XP (med SP1 eller nyere) tilgjengelig.

Enkelt og effektivt

Et program, eller sett med programmer, vi ellers har svært god erfaring med er Ontrack EasyRecovery i tidligere versjoner. Selskapet bak programmet er også eiere av norske Ibas, og programmet selges også av Ibas på det norske markedet.

I tillegg til gjenoppretting støttes også reperasjoner av blant annet Outlook/outlook Express-baser, Zip-filer og Office-filer (Word, Excel, Access, PowerPoint).

Ontrack EasyRecovery er av de kommersielle alterantivene. I tillegg til gjenoppretting støttes også reperasjon av en del filtyper.

Effektiviteten og brukervennligheten har imidlertid sin pris. Programmet leveres i forskjellige versjoner avhengig av funksjonalitet. Startprisen for den mest aktuelle versjon er cirka 1 200 kroner. En billigere versjon finnes, men denne er såpass begrenset at vi ikke anser det som spesielt aktuelt. Lisensieringen er også lagt opp i henhold til hvor mange medier man kan gjøre gjenopprettinger fra.

Siste versjon av programmet er v6.2. Vi forventer å komme tilbake med en egen test av dette om ikke lenge. Evalueringsversjon og mer informasjon finner man på www.ibas.no og www.ontrack.com.

Preventive løsninger

Den mest opplagte løsningen for å unngå datatap er å ta sikkerhetskopier. Hvilke strategier man måtte ha for sikkerhetskopi må man se ut i fra egne behov. For en privatbruker kan det jevnt over være nok til å ta sikkerhetskopi en gang i uken. Problemet da er at det kan bli noen dager siden siste kopi ble tatt. Nå skal vi i denne sammenheng ikke gå inn på metoder for sikkerhetskopi, men konstaterer bare hvor sentralt dette er.

Det man også kan merke seg er programvareløsninger som ligger i bakgrunn og «lagrer endringer» i system og filer, for så at man skal kunne tilbakestille pc-en og dermed også få tilbake dataene man hadde på det aktuelle tidspunktet. En ulempe med slike løsninger er at de kan være relativt ressurskrevende, og i situasjoner der man for eksempel sletter alle partisjoner og data vil også disse gjenopprettingsdataene forsvinne.

Når disken har krasjet

Å redde data fra en harddisk med fysiske feil blir noe helt annet enn å gjenopprette data etter logiske slettinger. Det finnes enkelte triks og programmer som kan prøves med enkelte typer feil, men sjansen for at slikt fungerer er gjerne svært liten. I realiteten kan man også risikere å gjøre skaden verre med tanke på om harddisken skal sendes videre til eksperter.

For eksempel kan det være at harddisken rent mekanisk fungerer, med at styringselektronikken har fått skader. Det kan da være mulig å bytte harddiskens hovedkort med et fra en tilsvarende disk. Man har også sett eksempler der brukere har kjølt ned harddisker i fryseboksen, med det resultat at de har fungert i noen minutter – nok til å redde ut de mest sentrale dataene i noen tilfeller. Programvaremessig finnes det også verktøy som ser bort i fra feil og fortsetter kopieringsoperasjoner. Det finnes også eksempler på brukere som har fått harddisken med feil til å fungere ved å ta dem ut av pc-en og la dem stå på siden og lignende.

Hvis det uansett ikke vil være aktuelt å sende inn harddisken for videre oppretting kan man alltids prøve forskjellige løsninger, og gjerne ta i bruk Google for tips.

LES OGSÅ: Tryggere digitale minner

Les om:

Sikkerhet