Risky business med smarttelefoner

Risky business med smarttelefoner

Smarttelefoner og tablets har blitt risky business. Fire av fem brukere frykter for sine data.

Betydningen av mobilsikkerhet vokser i takt med den kraftige veksten i salget av smarttelefoner. Med den økte utbredelsen følger også økt sårbarhet i form av sensitive og personlige opplysninger som lagres på mobile enheter.

Stadig flere brukere av denne type mobile enheter frykter nå for konsekvensene dersom enhetene havner på gale hender.

Mobile enheter utsatt

Mobile enheter kan representere en stor trussel for både bedrifter og privatpersoner, hevder Mark Bahaus i Juniper Networks. Selskapet han er en del av står bak en global undersøkelse hvor mer enn 6000 brukere av smarttelefoner og tablets i 16 land er intervjuet med tanke på å kartlegge mobile sikkerhetsvaner og –uvaner.

- Smarttelefoner og tablets har raskt blitt en viktig plattform for informasjon, applikasjoner og handel, men også for sikkerhetstrusler. Heldigvis er brukerne også i ferd med å bli klar over spørsmålene som knytter seg til sikkerhet, identitet og personvern som følger med bruken, fastslår Mark Bauhaus.

Han etterlyser nå økt bransjefokus for å sette sikkerheten på dagsorden, og for å få fart på arbeidet med å levere sikkerhet som en integrert del av den mobile brukeropplevelsen.

Fire av fem bruker mobilen

Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at fire av fem brukere, nærmere bestemt 76 prosent, benytter sin smarttelefon til å få tilgang til eller å dele sensitiv informasjon, både i privat- og jobbmessig sammenheng.

Typiske anvendelsesområder omfatter blant annet inntasting eller endring av passord (51 prosent), opprette tilgang til nettbaserte banktjenester (43 prosent), utveksling av kredittkortinformasjon (20 prosent), tilgang til medisinsk informasjon (17 prosent) eller annen sosial informasjon (16 prosent).

Ekstremt bekymret

En stor andel (58 prosent) av de spurte sier de er redd for å miste mobilen, men også for ikke å være i stand til å kunne gjenopprette data og informasjon som ligger lagret på den mobile enheten. 64 prosent av de spurte sier de er ekstremt eller svært bekymret for å bli utsatt for identitetstyveri som følge av mobilbruken.

India og Brasil på bekymringstoppen

Tap av lagrede data samt identitetstyveri er to områder som virkelig ser ut til å spre frykt blant brukerne, selv om resultatene varierer stort landene i mellom. Brukere fra India og Brasil tolkes som de mest bekymrede brukerne, mens amerikanerne ser ut til å ha et mer avslappet forhold til datasikkerheten. Blant de indiske brukerne svarer 84 prosent at de frykter datatap, mens 87 prosent frykter identitetstyveri. Tilsvarende tall for Brasil viser at 75 prosent frykter tap av data, mens 82 prosent er redd for identitetstyveri.

Dropper passord

Bruken av passordbeskyttelse varierer landene i mellom. Amerikanerne er ifølge undersøkelsen den gruppen av brukere som ser ut til å den mest avslappede holdningen til sikkerhet. 25 prosent av de amerikanske respondentene benyttet ikke passordbeskyttelse på sine mobile enheter. Til sammenligning svarte åtte prosent av respondentene fra India at de ikke benyttet seg av passord, mens tallet fra Singapore var seks prosent.

Amerikanerne minst bekymret

Blant de amerikanske respondentene ser holdningen ut til å være noe mer avslappet. Her var det til sammenligning bare 43 prosent av de spurte som fryktet datatap og 46 prosent som fryktet identitetstyveri.

Sikkerhet