- For sårbare i kriser

- For sårbare i kriser

Post- og teletilsynet mener samfunnskritiske virksomheter må bli flinkere til å sikre seg mot nedetid.

Virksomheter som er viktige for at samfunnet skal fungere, er avhengige av å ha tilgang til telefoni og internett. Men mange har ikke sikret seg godt nok mot at slike tjenester kan falle ut i krise- og beredskapssituasjoner, viser en undersøkelse Post- og teletilsynet (PT) har gjort i samarbeid med Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg.

Virksomhetene sier selv at tre av fire mobiltelefon- og internettjenester som de benytter, ikke er sikret med likeverdige alternativer om tjenestene går ned. Bare 30 prosent av virksomhetene har ikke særskilte avtaler med sine leverandører sine for å sikre tjenestene.

- PT vil råde samfunnskritiske virksomheter som er avhengige av elektroniske kommunikasjonstjenester til å inngå egne avtalar med leverandørene for å sikre best mulig oppetid og kvalitet på tjenestene til enhver tid, og å la avhengigheten til tjenester som telefoni- og internett inngå i risiko- og sårbarhetsanalysene, sier Willy Jensen, direktør i PT.

Mer rettledning

PT skal rettlede samfunnskritiske brukere, det være seg aktører innen elkraft, kommunikasjon, vann og avløp, olje- og gass, helse, bank eller politi.

- Undersøkelsen viser at PT bør jobbe mer med å gjøre samfunnskritiske virksomheter mer bevisste rundt sin egen sårbarhet. Dette gjelder ikke minst samfunnskritiske virksomheter i offentlig sektor, som ifølge kartleggingen er dårligere til å sikre tjenestene sine enn privat sektor, sier Jensen.

I dag finnes det ingen nasjonal liste over samfunnskritiske virksomheter. En slik liste ville ha gjort det langt enklere for tilbydere å finne ut om noen av kundene deres er samfunnskritiske brukere.

Etter ekom-loven har leverandørene særlige plikter; som å ha oversyn over brukere med samfunnskritisk funksjon, utarbeiding og vedlikehold av beredskapsplanar, prioritering av brukere med samfunnskritisk funksjon i krise- og beredskapssituasjoner og levering av planer for konkursvern.

Les om:

Sikkerhet