Si din mening om lagringsdirektivet

Si din mening om lagringsdirektivet

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa lover å lese alle blogginnlegg fra folket.

Samferdselsdepartementet med statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (SP) i spissen lanserte i januar en datalagringsdirektiv-blogg, for å få meninger om datalagringsdirektivet fra det norske folk i forbindelse med en høring om temaet med frist 12. april.

Hun kan fortelle at det går bra med bloggen så langt.

- Vi har fått inn rundt 90 innspill. Men jeg etterlyser tilhengerne av direktivet, sier hun til Computerworld.

- Det hadde blitt mer spennende for debatten og bloggen om det ble litt mer nyansert.

Statsråden har lovet å lese alle innspillene som kommer inn via bloggen personlig.

- Men har du tid til dette, da?

- Det handler om prioritering, sier Kleppa.

- Jeg håper det kommer inn flere innspill i løpet av påskehelga, legger hun til.

Vil ikke kommentere direkte

Det Kleppa ikke kommer til å gjøre, er å kommentere innleggene.

- Det er en høringssak, så det er ikke naturlig at vi diskuterer innspillene direkte. Men det er fritt frem for alle andre å kommentere, og vi skal lese alle innspill og ta de med i den videre behandlingen av direktivet.

- Vil innleggene bli dokumenter i den offisielle høringen?

- Det har vi ikke avklart ennå.

Kleppa er fullt klar over at det er et omstridt direktiv som handler om viktige, prinsipielle spørsmål om personvern. Hun peker for eksempel på en dom den tyske forvaltningsdomstolen avsa 2. mars i år, der konklusjonen var at direktivet er i strid med tysk grunnlov.

- Denne dommen er et viktig signal om at både personvern og datasikkerhet må vurderes strengt, sier hun.

Tror på blogg og Twitter

Når det gjelder blogg som virkemiddel i forvaltningen, har hun tro på konseptet.

- Vi har brukt plattformen fra Wordpress til vår blogg. Jeg tror slike blogger på sikt kan bli en integrert del av Regjeringens hjemmeside, regjeringen.no, sier Kleppa, selv om hun medgir at det nok er ulike oppfatninger og erfaringer fra forskjellige politikere rundt konseptet blogging.

- Men er du på Twitter?

- Jeg var på Twitter i Kommunaldepartementet, og nå handler det bare litt om teknikk. Men jeg skal inn på Twitter igjen, sier Kleppa.

Sikkerhet