Sier nei til Google apps

Sier nei til Google apps

Datatilsynet vil ikke ha Googles nettjenester inn i norsk offentlig sektor, og gir Narvik kommune "nei".

Datatilsynet har i dag bekreftet at de vil forsøke å stoppe Narvik kommune hvis den fortsetter med å ta i bruk Googles verktøy fra nettskyen, Google Apps.

I Datatilsynets vurdering sier direktør Bjørn Erik Thon at «tjenesten strider mot personvernlovgivningen på flere punkt».

Lovkluss

Uttalelsen kommer etter at Datatilsynet har behandlet en sak mot Narvik kommune, som har valgt å bruke Google sine nettskytjenester for behandling av epost i kommunen.

Datatilsynet har konkludert at Google Apps ikke tilfredsstiller personopplysningsloven, blant annet fordi kommunen mister kontroll over opplysningene Google behandler gjennom nettskytjenestene.

Ifølge Datatilsynet dikterer Google i praksis løsningene de leverer til kundene sine.

- Dersom Google, eller andre internasjonale selskap, vil tilby nettskytenester til norske virksomheter, så må de utvikle løsninger som ivareta norsk og europeisk personvernlovgiving, seier Thon.

Strenge krav

Ifølge tilsynet har organisasjoner som bruker Google sine produkter i realiteten ikke mulighet til å kontrollere at både sikkerhet og personvern blir godt nok tatt vare på. De kan ikke vite hvor følsomme opplysninger lagres eller hvem har tilgang til dem.

Datatilsynet mener derfor at Google ikke kan selge slike tjenester til norske kommuner, offentlige etater eller andre offentlige virksomheter.

- Som personvernstyresmakt må vi stille strenge krav til hva slags nettskytjenester norske virksomheter kan bruke. Virksomheter kan ikke akseptere vilkårene som står i Googles standardkontrakten, sier Thon.

Presser Narvik

Dersom ikke Google finner en løsning å tilpasse løsningene sine «som tilfredsstiller loven» vil Datatilsynet oppfordre Narvik kommune til å si opp avtalen sin med Google.

Per Jakobsen som er enhetsleder for it-drift og utvikling i Narvik kommune sier at de nå vil bruke tid på å lese gjennom det lange svaret fra Datatilsynet.

- Vi er ikke overrasket over svaret. Nå har vi noe å jobbe ut fra og vi håper og tror vi skal finne en løsning innen fristen går ut 1. mars – en løsning både vi, Google og Datatilsynets kan leve med, sier Jakobsen.

Computerworld har hittil ikke fått tak i Google for tilsvar.

Vedtak kan påklages

Som første offentlige etat ble det i våren 2011 kjent at Narvik kommune gikk til nettskyen med epost fra Google. Fra før hadde kommunen Lotus Notes, men etter at sistemann med denne kompetansen gikk over i det private næringslivet måtte kommunen se etter et nytt system.

I høst var Computerworld på besøk hos it-avdelingen i Narvik kommune, artikkelen kan du lese her:

Narvik har vært den første i offentlig Norge som tok i bruk Google Apps. Kommunen ønsker å erstatte Lotus Notes, som er mye dyrere. Også ulike løsninger fra Microsoft trues av Google Apps.

Kommunen kan klage på Datatilsynet sitt vedtak, og saken vil da eventuelt gå videre til Personvernnemnda.

Sikkerhet