Sier opp i protest mot ACTA

Sier opp i protest mot ACTA

Europaparlamentariker og ACTA-rapportør Kader Arif slutter på dagen i protest mot ACTA.

Franskmannen Kader Arif har lang fartstid i politikkens venstre fløy.

Han ble vanlgt inn i Europaparlamentet for første gang i 2004, og ble gjenvalgt i 2009.

Nå sier han opp stillingen som Europaparlamentets ACTA-rapportør i protest mot det han kaller "en uakseptabel maskerade".

Ønsker å sende tydelig signal

I en bloggpost på fransk, som også er gjengitt på engelsk på personvernorganisasjonen La Quadrature de Net sine nettsider, utdyper Europaparlamentets ACTA-rapportør Kader Arif årsakene til oppsigelsen.

Han sender et tydelig signal om hva han mener om ACTA.

- Jeg ønsker på det sterkeste å fordømme hele prosessen som har ført til signeringen av denne avtalen, skriver Arif.

Han peker ut utestenging av personvernorganisasjoner, mangel på åpenhet helt siden begynnelsen, gjentatte utsettelser uten begrunnelse og utelukkelse av Europaparlamentets krav i utarbeidelsen av avtalen.

- Som rapportør av denne avtalen har jeg sett hvordan høyrefløyen i Parlamentet har tvunget igjennom en dato for signering før offentligheten kunne bli informert, og har på den måten berøvet Parlamentet både retten til å uttale seg og redskapene til å formidle borgernes rettmessige krav, skriver Arif.

ACTA er "problematisk"

- Alle vet at ACTA-avtalen er problematisk, enten det gjelder følgene den vil ha for borgerrettighetene, måten den ansvarliggjør nettilbydere eller konsekvensene avtalen vil få for produksjon av patentfri medisin, skriver Arif.

Han skriver videre at ACTA kan ha store konsekvenser på dagliglivet til EUs borgere, og advarer at det fortsatt gjøres alt som kan gjøres for å forhindre at Europaparlamentet skal få si sin mening i saken.

- Det er derfor jeg, på samme dag som jeg slipper rapporten jeg hadde ansvar for, ønsker å sende et tydelig signal og advare offentligheten om denne uakseptable situasjonen. Jeg vil ikke være en del av denne maskeraden, avslutter Arif.

ACTA-avtalen ble signert av 22 EU-land under en event i Tokyo torsdag 26. januar i år.

Les mer:

Europeisk kamp om ACTA

Sikkerhet