Signicat vant it-sikkerhetsprisen

Signicat vant it-sikkerhetsprisen

Tok hjem årets andre sikkerhetspris. Nå vil de ut i Europa.

- Den største trusselen er deg og meg. Det er hver enkelt av oss – som leder som ansatt og som bruker av IKT. Vi trenger bevissthet om informasjonssikkerhet, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Aasrud delte ut ”Rosing it-sikkerhetsprisen” til Gunnar Norseth i Signicat for deres løsning for levering av tjenester for elektronisk identifikasjon i de nordiske markedene.

Det var årets andre pris til Signicat som også vant IDDY-prisen på Digital Identity World i USA i september. IDDY-Prisen (Identity Deploymentof the Year) regnes som en av verdens beste løsninger for håndtering av elektronisk identitet.

- Jeg er overrasket og veldig glad, for det var tre sterke kandidater til prisen, sier Gunnar Nordseth, administrerende direktør i Signicat.

Overrasket var Signicat i dobbelt forstand for det var andre som nominerte dem til prisen. I øyeblikket er identitetstjenesten en nordisk sikkerhetsportal som håndterer flere elektroniske identiteter, blant annet Bankid, Buypass, Comfides og Minid fra Norge, svenske Nordea e-leg og Telia e-leg, finske TUPAS og danske Netid og OCES.

- Vi har som mål å etablere oss utenfor Norden, men det vil skje i samarbeid med våre kunder, fortsetter Gunnar Nordseth.

Derfor kan det tenkes at Signicats identitetstjenester følger SEB kort til de markedene de vil etablere seg i.

- Vi trenger bevissthet om informasjonssikkerhet. Vi trenger klare rutiner for sikring av pc-en, mobilen eller minnepinnen. Vi trenger en sikkerhetskultur, fremholdt Rigmor Aasrud.

Crisis Commander

Og det er det de tre kandidatene til årets sikkerhetskultur representerer. Crisis Commander er et it-verktøy for beredskapsplanlegging og krisehåndtering med norsk uropphav, mens Norsis har med sitt prosjekt Id-tyveri bidratt til at personer og virksomheter er blitt oppmerksomme på identitetstyveri.

Crisis Commander har tidligere i år vunnet prisen ”Business Continuity Awards”. Systemet benyttes allerede av 200 kunder i 40 land. Løsningen er tilgjengelig døgnet rundt. Foruten varsling og mobilisering, har verktøyet beredskapsplaner med sjekklister og dokumenter for veiledning av kriseledelsen i håndtering av en katastrofe. Et internt meldingssystem hjelper ledelsen å informere om krisens utvikling via post, sms eller en nødhjemmeside til alle involverte som ansatte, kunder, media, samarbeidspartnere og styre.

Norsis Id-tyveri

NOorsis, Norsk senter for informasjonssikring og Security valley på Gjøvik har med sitt prosjekt Id-tyveri siden våren 2007 sørget for å gjøre politikere, departementsansatte, medlemmer av stortingskomiteer og direktorater oppmerksomme på et problem man ikke trodde skulle bli stort.

- Vi er veldig stolte over å ha kommet til finalen i årets It-sikkerhetsprisen, sa Tore Larsen Orderløkken, leder av Norsis.

Finansnæringens hovedorganisasjon advarte i 2008 om bedragerier på inntil 20 millioner kroner knyttet til identitetstyveri. Siden har 40 betydelige norske aktører støttet Id-tyveri-prosjektet.

Prosjektet har som en konsekvens gjennomført sikikerhetsopplæring for ansatte i norske bedrifter. Videre har man støttet en masteroppgave på Universitetet i Oslo og påvirket pressens interesse for Id-tyveri.

Selvtesten om id-tyveri på nettsiden www.idtyveri.info har vært en suksess etter at justisminister Knut Storberget lanserte den i år. 40.000 brukere fra 81 land har vært innom. Halvparten har gjennomført testen og lagt inn statistiske data.

- Det tar typisk 600 timer å kvitte seg med stemplet ”ikke kredittverdig” når man blir utsatt for svindel, sa Art Coviello, administrerende direktør i sikkerhetsselskapet RSA i 2006.

Les om:

Sikkerhet