Simonsen får fortsette piratjakten

Simonsen får fortsette piratjakten

Datatilsynet ville stanse konsesjonen, men Personvernnemda sa nei.

I fjor avslo Datatilsynet å forlenge advokatfirmaet Simonsen sin konsesjon, som lot dem sikre bevis i piratkopieringssaker. Eller overvåke fildelerne, alt ettersom hvordan man ser på det. Simonsen har blant annet hatt lov til å logge ip-adressene til pirater, og har avslørt Max Manus-piraten og jakter nå på Nokas-piratene.

Simonsen klaget avslaget til Personvernnemnda.

Her stemte fire medlemmer for at konsesjonen skulle bli forlenget, mens bare tre stemte mot. Dermed får Simonsen fortsette piratjakten, foreløpig ut året.

Personvernet

"Det er ikke uproblematisk at private aktører skal etterforske lovbrudd uten noen form for fullmakt fra lovgivende myndighet" skriver Datatilsynet på sine nettsider.

Og det var nettopp derfor de ville trekke konsesjonen. I likhet med de tre medlemmene som stemte mot i Personvernnemda, synes Datatilsynet at hensynet til personvernet må gå foran hensynet til bransjen som rammes av piratkopieringen. Men:

"Personvernnemndas flertall kommet til at personverninteressen må vike fordi personvernulempene ikke er store nok til å begrunne avslag på forlengelse", som det står i avgjørelsen.

Rettighetshavere

Datatilsynet sukker, mens Simonsen jubler.

- I hovedsak betyr dette at hensynet til de krenkede, i dette tilfellet rettighetshaverne, må veie tyngre enn hensynet til krenkerne, i dette tilfellet fildelerne, sier partner Rune Ljostad i Simonsen i en pressemelding.

- Retten til å dokumentere krenkelser er av avgjørende betydning for krenkede rettighetshavere. Uten en slik rett ville krenkede verken ha mulighet til å politianmelde forholdet eller gjøre sivile krav gjeldende.

Bør Simonsen få fortsette piratjakten? Sin din mening under, stem over!

Les om:

Sikkerhet