Skal telle id-tyverier

Skal telle id-tyverier

Norsis, Datatilsynet og Politiet vil lage en oversikt over alle id-tyverier i Norge.

Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), Datatilsynet og Politiet vil nå samarbeide for å kartlegge antallet id-tyverier i Norge og hvilke konsekvenser det får.

I fjor sommer gikk Norsis ut og etterlyste oversikt over tilfeller av stjålne identiteter. Nå blir det vei i vellinga.

- Vi begynner å jobbe med dette nå, og håper å ha en god oversikt i løpet av en måneds tid. Vi må skaffe oss en oversikt over hvem som sitter på informasjon om hvem som er rammet, og hvordan informasjonen kan samles inn, sier leder Tore Larsen Orderløkken i Norsis til Computerworld.

I første omgang peker Orderløkken på at bankene og politiet kan bistå med den nødvendige informasjonen. Men også andre kilder er interessante, særlig fordi flere identiteter knyttet til epostkontoer, profiler i sosiale nettverk og så videre blir stjålet.

Økende problem

Selv om ikke det finnes noe godt datagrunnlag fra Norge, er ekspertene klare på at id-tyveri er et økende problem. Datatilsynet har lenge ønsket seg en slik oversikt, og er glad for at arbeidet nå er i gang.

- Vi ser problemet særlig på henvendelser som kommer inn til oss, men også ved å se på utviklingstrekk i Nord-Amerika og europeiske land. Vi har diskutert dette konkret med Norsis, og vi kommer sammen til å ta et initiativ ovenfor politiet, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet.

Identitetstyverier har først og fremst to motiver: Enten er det økonomiske, eller så er det personlige, gjerne basert på hevnlyst.

- Det er gjerne ekskjærester eller tidligere nære venner som har hevnmotiver.

Da kan man ta over eposten eller profilen på et sosialt nettverk. Dette oppleves belastende og svært alvorlig for den som utsettes for det, fordi man legger ofte mye tid og energi i slike profiler, sier Aanensen.

- Dette rammer både enkeltpersoner og bedrifter, sier Orderløkken i Norsis.

Mangler straffebestemmelse

Datakrimavdelingen ved Kripos sier de ikke har noen god oversikt over id-tyverier i dag, blant annet fordi det ikke er en egen bestemmelse knyttet til dette i straffeloven.

- Det nærmeste vi kommer er dokumentfalsk eller bedrageri, som er de mest praktiske og nærliggende å bruke i den sammenhengen. Datakrimutvalget kom i fjor med en innstilling på å innføre id-tyveri som en egen bestemmelse, Justisdepartementet jobber med dette nå, sier politiadvokat Eirik Trønnes Hansen i Kripos.

Les om:

Sikkerhet