Sky og tillit på Cebit

Sky og tillit på Cebit

Hvordan skal vi styre bedriftens tillit? Det lurer verdens største datamesse, Cebit, på.

Cebit 2012 setter sikkerhet, og dermed sammenhengende tillit for bedrifter og organisasjoner, øverst på agendaen. Hovedtemaet fanges under tittelen «Managing Trust» (å styre tillit).

Den store it-begivenheten i Hannover har lenge vært verdens største it-messe. Cebit står for ”Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation” og har hatt over en halv million besøkende, med et toppår på 850 000. I 2010 besøkte 334 000 mennesker Cebit igjen, etter å ha vært nede i nesten 200 000.

Fokus for neste versjon er å belyse tematikk knyttet til tillit og sikkerhet i den digitale verden. Ernst Raue, styremedlem i Deutsche Messe AG, sier i en pressemelding om temaet:

- ”Managing trust” handler om å skape tillit til teknologiske løsninger og bruksområder, og at dette er nødvendig for å oppnå fremskritt og vekst.

Han påpeker videre at dette er et viktig emne som er av interesse både for politikken, næringslivet og forbrukerne.

Skytjenester

I 2011 var skyen det sentrale temaet, som tok utgangspunkt i det økende forbruket av Cloud-baserte løsninger. I 2012 føres diskusjonen videre til et nytt plan. Cebit 2012 har som formål å fremme tiltroen til moderne teknologi og samtidig forbedre den faktiske påliteligheten til digitale løsninger.

Det eksisterer flere utfordringer i forbindelse med internettsikkerhet. Installering av brannmurer og antivirusprogram er ikke lenger tilstrekkelig beskyttelse. I dag er det nødvendig med et helhetlig sikkerhetskonsept og «Trust Management».

Cebit underbygger en slik tilnærming ved å skape diskusjon rundt sentrale spørsmål angående teknisk sikkerhet og forbrukernes tillit til ulike systemer.

I tillegg fokuseres det på forretningsmessige og verdenspolitiske problemstillinger vedrørende databeskyttelse og personvern, men også på løsninger for å bekjempe internettkriminalitet.

Kriminell virksomhet

En nyere studie utført av IT - og sikkerhetsselskapet Symantec understreker behovet for forbedringer av internettsikkerhet. Internettkriminalitet har de siste årene resultert i finansielle tap på 114 milliarder dollar på verdensmarkedet.

Dette tallet øker til hele 388 milliarder dollar hvis man tar hensyn til ressurser, i form av for eksempel tid, brukt til å forebygge denne formen for kriminalitet.

Økende forbruk av sluttprodukter som smarttelefoner og nettbrett har ført til at forretningsinformasjon har blitt lettere tilgjengelig, også for kriminell virksomhet. Cebit skal være en plattform hvor tilbydere kan presentere sine tjenester og løsninger på disse aktuelle problemene og samtidig åpne opp for dialog.

Les om:

Sikkerhet