Slakter hemmelig notat om fildeling

Slakter hemmelig notat om fildeling

EFN hevder rettighetshavere vil endre norsk lov uten offentlig debatt.

Et 11 siders langt notat til Kulturdepartementet fra "Dele – ikke stjele"-kampanjen, får det til å gå kaldt nedover ryggen til e-borgerrettighets-organisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN).

I dokumentet kalt «UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERNE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING», kommer det frem at det bør gis unntak fra en rekke personvern- og taushetspliktsbestemmelser i norsk lov når rettighetshavere ønsker det.

Ifølge EFN foreslår rettighetshaverne blant annet at internettleverandører bør pålegges å levere ut ip-er og identiteter når rettighetshaverne ønsker det, IPRED-lignende lovgivning skal innføres, Datalagringsdirektivet bør tilpasses rettighetshavernes påståtte behov og det bør gjøres endringer i Åndsverksloven, Personopplysningsloven og Ekomloven.

EFN reagerer særlig på at de mener kampanjens folk prøver å unndra temaet fra offentlig debatt.

- Det er synd å se at en slik kampanje av norske opphavspersoner og skapere legger opp til en slik udemokratisk praksis med hemmelighetskremmeri og avtaler på bakrommet. Kunstnere er, og bør være, spydspisser for demokrati, ytringsfrihet og offentlig debatt, ikke det motsatte, og det er nok mange som ikke er komfortable med verken innholdet eller fremgangsmåten her, kommenterer Thomas Gramstad, leder i EFN Norge i en pressemelding.

- Feil tankesett

Gramstad mener "Dele - ikke stjele"-kampanjen kjemper for å bevare en gammel og døende forretningsmodell og at kampanjens tanker om at inntjening kun er mulig ved å opprettholde kontrollert knapphet på eksemplarer er feil.

- Sagt på en annen måte: Denne aksjonen prøver å utøve kontroll feil sted. Man kan ikke kontrollere kopiene, og alle forsøk på det er ikke bare økonomisk ufornuftige, men vil lede mot en alt-overvåkende og -kontrollerende politistat. Det man derimot kan kontrollere, er å få betalt for offentlig bruk og spredning, etterhvert som systemene for dette kommer på plass, og det er der kreftene bør settes inn, sier Gramstad, med henvisning til prosjekter som Fribits Genero, OSCRI og Magantune.com.

Nestleder Bjørn Remseth legger til:

- Notatet inneholder en del formuleringer om at personvern og rettssikkerhet er viktig og at man bare ønsker å avveie en balanse mellom ulike behov. Likevel settes personvernet til side i samtlige såkalte avveiinger i dokumentet.

- Hvem har dere fått dokumentet fra og når?

- Det har vi fått fra en hemmelig kilde. Vi fikk det forrige uke, sier Remseth til Computerworld.

- Konteksten i dokumentet ble fjernet før jeg mottok det.

Computerworld har ikke klart å finne dokumentet i Offentlig Elektronisk Postjournal.

- Ikke meningen

Å få tilsvar fra kampanjen skal vise seg å være lettere sagt enn gjort. Notatet EFN presenterer inneholder intet navn, og Deleikkestjele.no inneholder ingen telefonnummer. I tidligere saker har blant annet informasjonsbyrået Apeland uttalt seg, men rette vedkommende her var ikke tilgjengelig for kommentar da Computerworld tok kontakt i morgentimene.

Selve Deleikkestjele.no-domenet er registrert på Forleggerforeningen, men ansvarlig kontaktperson her henviser til Bjarne Buset i Gyldendal.

Ifølge Buset stemmer det at dokumentet er sendt til Kulturdepartementet, nærmere bestemt 17. september, men det har på ingen måte vært meningen å snike seg unna offentlig debatt. Snarere tvert i mot, mener Buset.

- Vi har vært i dialog med departementet om hvordan vi på en klokest måte kan offentliggjøre dokumentet - hvorvidt vi skulle ha en pressekonferanse med overrekkelse, en felles presssemelding, eller hvordan det skulle håndteres. Men nå har jo EFN hjulpet oss litt med kommunikasjonen, sier Buset til Computerworld.

Han sier diskusjoner de har med EFN hele tiden har vært uproblematisk, og at de gjerne fortsetter debatten.

- EFN har jo relativt kjente standpunkt i saken. Men i sin pressemelding prøver de å late som vi ikke vil ha offentlighet rundt dokumentet. Det er jo det omvendte som gjelder. Vi deler gjerne all kommunikasjon rundt dette med alle som måtte være interesserte, men har altså vært i dialog med departementet om hvorvidt vi skulle lage en felles presselansering, sier Buset.

- Det er antakelig ikke noe vits i nå. Dermed takker vi for hjelpen. Vi ville gjerne ha det litt bredt ut, og det får vi sikkert nå.

Innspill

Roger Solheim, politisk rådgiver for kultuministeren, påpeker at de ikke har noen politiske formeninger om dokumentet foreløpig.

- Dette er et innspill fra organisasjonene til departementets arbeid med åndsverksloven, sier han til Computerworld.

Arbeidet med åndsverksloven har foreløpig ingen konkret fremdriftsplan, men er under arbeid, kan han opplyse.

Les om:

Sikkerhet