Slår ned på gps-sporing av ansatte

Slår ned på gps-sporing av ansatte

Datatilsynet skal kontrollere fem transportselskapers bruk av gps.

Flere bekymrede arbeidstakere i transportsektoren skal ha kontaktet Datatilsynet den siste tiden.

Arbeiderne reagerer på utbredt bruk av gps i selskapers biler. De føler seg overvåket, ettersom arbeidsgiveren til enhver tid kan vite hvor sine ansatte befinner seg.

De ansatte skal også få dårlig informasjon om hvordan informasjonen brukes og lagres.

- På bakgrunn av de mange henvendelsene vi får angående den problematikken gjennomfører vi nå kontroll hos flere transportselskaper, sier senioringeniør Renate Thoreid i Datatilsynet på deres nettsider.

De skal først kontrollere fem selskaper: Totaltek A/S, Sporty Budservice, Toms Transport & Budservice, Oslo Budservice og Maksi Distribusjon AS. Arbeidet skal allerede være i gang.

Toms Transport & Budservice har nærmest blitt kjendiser, etter reality-serien om selskapet på Viasat 4.

- For mange ansatte synes formålet med å hente inn informasjon via sporingsteknologi og GPS å være uklart. Vi regner med at kontrollene vil kunne gi oss en bedre oversikt over utfordringene i dette segmentet, og å kunne få på plass retningslinjer for innhenting av informasjon via sporingsteknologi iarbeidslivet, sier Thoreid.

Sikkerhet