Slik blir Cyberforsvaret

Slik blir Cyberforsvaret

Forsvaret oppretter egen avdeling for cyberkrigere.

JØRSTADMOEN: Generaler, majorer, generalmajorer, løytnanter, statsråder. En regntung tirsdag morgen var Jørstadmoen ved Lillehammer fylt med flere grønne plagg og dresser enn vanlig.

Anledningen var offisiell åpning for Forsvarets avdeling Cyberforsvaret, som med dette har blitt et eget våpengren, på lik linje med sjøforsvar, luftforsvar og hæren.

Bakgrunnen for åpningen er at det i Forsvarets langtidsplan påpekes at cyberdomenet er en av de raskest voksende truslene i vår tid.

Cyberforsvaret bygger på strukturen og organisasjonen fra det som før het Forsvarets informasjonsinfrastruktur, og viderefører deres oppgaveportefølje, fagansvar og fagmyndighet.

Generalmajor Roar Sundseth var i sin tid i sambandsbataljonen i 1972, og er sjef for den nye avdelingen.

Bekymret befolkning

- Jeg startet karrieren selv som sambandsbefal. Siden den tid har det skjedd fundamentale endringer i forsvaret, vårt samfunn i dag stiller helt andre krav, sier han fra talerstolen.

- Mitt ansvar som sjef i cyberforsvaret, blir å beskytte informasjon og kommunikasjonsutstyr.

Han forteller at Forsvarets siste innbyggerundersøkelse viser at 77 prosent av befolkningen lar seg bekymre.

- Selv er jeg ikke vesentlig bekymret for situasjonen i dag, men jeg er meget opptatt av å være klar i fremtiden. VI ser en utvikling hvor trusselaktører og forsvarere vil jobbe hardt for å ligge et hestehode foran hverandre. Jeg tror det blir viktig å komme i forkant med et samarbeid, sier Sundseth.

- Mitt løfte til statsråden og andre i salen er at vi i Cyberforsvaret skal gi vårt for at forsvaret skal bli bedre.

Dott mil

Med seg har Sunseth også brigader Kurt Pedersen. Han skal hjelpe til når det gjelder kompetanse, utvikling og operative leveranser.

- Teknologi uten rett kompetanse flyr bare ikke, sier han.

- Det er mennesker i symfoni med avansert teknologi som skaper synergi og gode løsninger.

Flaggkommandør Sverre Engeness er nestsjef for avdelingen. Han snakket fra talerstolen om den kompliserte driftsituasjonen.

- Dette er dott mil og ikke dott com, påpeker han,.

- Vår utfordring er å sikre og beskytte forsvarets beslutningsprosesser. Der er det viktigst å sikre forsvarets evne til å operere nettverksbasert, internt og gjennom allierte.

Leatherman

Han mener risikoen de står overfor er i den enkleste form kan sies å være “en leatherman i en kyndig persons hånd”. Det kan være noen som forsøker å bryte seg inn for å stjele informasjon eller manipulere informasjon, for eksempel.

- Vi skal sikre forsvarets evne til å utnytte dott mil, det er det vi er til for. Dott mil skal beskytte og reetablere forsvarets beslutningsprosesser.

- Den vil gi økt redundans og kapasitet spesielt for mobile kapasiteter, sier flaggkommandøren.

Oberstløytnant Bjarte Malmedal snakket om Cyberforsvarets tredje søyle, nettverksforsvar.

- Vi vet at nasjonalstater har bygget opp militære enheter som skal drive med cyberangrep, sier han, og påpeker at dette kommer i tillegg til kriminelle angrep.

Digitale trusler blir stadig mer målrettete og avanserte, påpeker han, og noen cyberangrep er målrettet mot enkeltpersoner i forsvaret eller forsvarets systemer.

- Cyberforsvaret er en enhet som skal forsvare. En militær kapasitet som skal gjennomføre defensive tiltak. En avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur, sier Maledal.

Vil ha ungdommen

Avdelingen skal også bistå sivile som ikke lenger makter å gjøre jobben sin.

- Den gamle måten å tenke sikkerhet på, fungerer ikke i cyberdomenet. Der kan en ikke forutse når angrep kommer.

Så tar sjefen selv, Sundseth, ordet igjen, for å snakke om nettverkbasert forsvar.

- Nettverksbasert forsvar handler ikke bare om teknologi, fysiske gjenstander og dippedutter, sier han.

- En soldat kan dele sin info og bidra til en bedre helhetsforståelse. Vi er i dag i stand til å yte meget god støtte til utenlandske operasjoner via spesialister hjemme i Norge. En god plan varer frem til første kontakt med fienden.

Forvirret? Han oppsummerte sitt frem minutter lange foredrag om nettverksforsvar kort tid senere:

- At alle fra den enkelte soldat til høyeste hovedkvarter har nettbverkf ro deling av informasjon for å oppnå bedre helhetsforståelser.

1100 mann skal Cyberforsvaret utgjøre, og Sudnseth er klar til å gå nye veier for å få rett folk.

- Vi vil blant annet være tungt tilstede på The Gathering, det er mange der vi kunne tenke oss å komme i kontakt med, sier han.

LES OGSÅ:

Espen Barth Eide: - Vi må være til stede hele tiden

Les om: