Slik blir du en dårlig sikkerhetssjef

Slik blir du en dårlig sikkerhetssjef

Økt sikkerhetsrisiko krever sikkerhetsansvarlige. Test her om du egner deg til et slikt ansvar.

Hva skal det til for å bli en god sikkerhetsansvarlig på jobben? Økte sikkerhetsrisikoer fører til at flere og flere bedrifter og organisasjoner ansetter spesielle sikkerhetssjefer. Men det er ikke hvem som helst som egner seg til en slik jobb, mener Eddie Zeitler, toppsjef i selskapet for sikkerhetssertifisering, ISC2.

- Du trenger en solid bakgrunn i teknologi for å bli en sikkerhetssjef. Men for å bli en god sikkerhetssjef er lederegenskaper blitt viktigere. Førstelinje-forsvar mot sikkerhetstrusler rulles tilbake til teknologien, hvor det bør være. Men oversikten, fremtidsplanlegging, styring av utviklingen, det er tilhører en ledelsesperson, sier Zeitler til IDG-bladet Network World.

Zeitler mener at for mange sikkerhetssjefer, eller CISOs (Chief Informasjon Security Officer), henger seg for mye opp i teknologi.

- Teknisk ansatte har ofte ikke de evnene å kommusiere utover sin eget område, og det trengs for å ta ledelse. En sikkerhetssjef bør være grensesnittet mellom teknologien og forretningen, sier han.

Zeitler gir er en rekke egenskaper en sikkerhetssjef bør ha, og ikke bør ha. Sjekk om du er egnet til å lede sikkerhetsavdelingen i en virksomhet.

LES OGSÅ: Vær snill mot de små

Trekk en sikkerhetssjef BØR ha:

- være en leder som tar beslutninger
- ha god forståelse for forretningsprosesser
- ha innsikt i organisasjoner
- kunne snakke forretningsspråket (må være en oversetter mellom de ulike leddene)
- kunne koble sikkerhet opp mot forretningsprinsipper
- ha forståelse for hvor organisasjonens risikogrenser går
- tørre å ta ansvar
- greie å ta fundamentet først
- snakker om risiko

Trekk en sikkerhetssjef IKKE BØR ha:

- er en øy som ikke kan nåes av andre
- er for nerdete
- har ingen forståelse for forretningsprosesser
- er dårlig til å bedømme prosesser, kan ikke lede andre
- bruker det meste av tiden på brannslukning
- har ingen nettverk med likestilte
- snakker bare om teknologi

LES OGSÅ: Eksplosjon av id-tyveri

Sikkerhet