Slik kan bedriftene bli mer fleksible

Slik kan bedriftene bli mer fleksible

BEDRIFTSTIPSET: Christian Nordve kommer med flere tips til hvordan bedriften kan tilrettelegge for de ansattes bruk av egne mobile enheter, uten at det går ut over sikkerheten.

Cisco har undersøkt hvor viktig det er for unge under 30 år å få bruke sine egne mobile enheter på jobb. Resultatet viser at de ser det som en rettighet at bedriftene er fleksible i forhold til enhetene på jobb og privat.

Vil velge selv

Det kommer frem av undersøkelsen at sju av ti studenter forventer at de kan bruke jobbmobil og pc til eget bruk og fire av fem ønsker selv å velge hvilken mobil eller andre enheter de skal bruke.

Dette gir naturlig nok store utfordringer for bedriftene, spesielt i forhold til sikkerhet.

Begrunn rettighetene

Christian Nordve, sikkerhetssjef i Cisco har kommet med flere tips til bedriftene om hvordan de kan håndtere de nye kravene.

- Bedrifter må innse og akseptere at ansatte tar i bruk enheter i jobbsammenheng som it-avdelingen ikke har kontroll på. Derfor bør en sørge for å ha løsninger på plass som forutsetter at en ikke har kontroll eller eierskap til endepunktet, sier han i en melding.

Han understreker at det er viktig å ha en løsning og regler som er sikre nok, og som oppfattes som brukervennlige.

- Hvis medarbeiderne blir pålagt en begrensning, så sørg for at de forstår hvorfor dette er viktig og ikke minst riktig, forklarer han.

Klare regler

Nordve synes det er viktig å ha klare regler for hva som er lov og ikke lov på en privat enhet, og sørge for at bedriften har systemer som hindrer uønsket bruk. Det kan også være klurt å ha en plattform for tilgangsstyring, slik at rett person har tilgang til rett informasjon.

Et annet dilemma bedriften må være oppmerksomme på er hvordan de skal forholde seg til at forretningskritiske prosesser eller applikasjoner kjøres på en privat enhet.

- Det viktigste er å ha en backupplan. Du har ikke kontroll over tilgjengelighet og driftssikkerhet på en slik enhet. Du har ikke råd til at kritiske prosesser stopper fordi en privat mac eller et nettbrett har gått i stykker avslutter Nordseth.  

Les om:

Sikkerhet