Slik skal skattesnokingen stoppes

Slik skal skattesnokingen stoppes

Skattedirektoratet vil ha full kontroll på søk i skattelistene neste år.

Skattedirektoratet har sendt et forslag til Finansdepartementet, der budskapet er at offentliggjøring av skattelistene bør innskrenkes.

Om Finansdepartementet fremmer forslaget for Stortinget, regner direktoratet med at endringene vil kunne gjennomføres allerede neste år, skriver de i en pressemelding.

- For å sikre intensjonene bak ordningen med offentlige skattelister, mener vi det er viktig med ryddige forhold rundt offentliggjøringen, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Gjennom nye elektroniske muligheter er det skapt en helt annen bruk av listene enn det som i sin tid var hensikten, og dette har til dels uønskede konsekvenser for skattyter, mener han.

- Vårt forslag vil hindre misbruk av skattelistene, samtidig som vi sikrer åpenhet og mulighet for offentlig debatt.

Her er de konkrete punktene som foreslås:

  • Skattelistene er fortsatt offentlige i tre uker på www.skatteetaten.no. Skattelistene gjøres søkbare etter at det er foretatt en tilgangskontroll via MinID. For å hindre uautorisert nedlasting foreslås det for eksempel å legge begrensninger på totalt antall søk eller til et bestemt antall hver gang du er logget inn.
  • For å sikre åpenhet og diskusjon rundt skattemessige forhold får redaksjonene fortsatt skattelistene elektronisk. Skattedirektoratet skal godkjenne de redaksjoner som skal motta skattelister, som i dag.
  • Utdelingen av skattelister betinges av at det, som i dag, inngås avtale mellom Skattedirektoratet og den enkelte redaksjon. Det nye er at avtalen i tillegg skal regulere bruken av skattelisteopplysningene, slik at det for eksempel ikke skal være tillatt å legge skattelisteopplysninger i søkbar form på internett, eller at de gjøres tilgjengelig i andre elektroniske medier eller på papir (skattelisteavis). Redaksjonene skal heller ikke ha lov til å videreformidle opplysningene elektronisk til andre.
  • For å sikre at skattelistene ikke offentliggjøres ut over formålet, innføres det sanksjoner. Brudd på avtalen kan for eksempel medføre at redaksjonen ikke får motta skattelister i en viss periode, for eksempel de to påfølgende år. Ved brudd på avtalevilkårene kan ileggelse av økonomiske sanksjoner vurderes, for eksempel i form av dagbøter inntil det ulovlige materialet er fjernet.
  • Ordningen med papirlister på skattekontorene avvikles. Dette for å sikre seg mot masseinnhenting gjennom avfotografering, scanning eller lignende. For å ivareta hensynet til dem som ikke disponerer egen pc vil det kunne være muligheter for oppslag på pc på skattekontorene i tre uker.

- Sliter med argumentasjonen

TV2 er blant mediene med godt profilerte skattesøk, og har blant annet utviklet en variant til Iphone, der applikasjonen kan søke opp skatteinfo på personer i kontaktlisten. Til Aftenposten sier nyhetsredaktør i kanalen, Jan Ove Årsæther, at argumentene til skattelistemotstanderne ikke holder mål.

- Motstanderne bruker to argumenter: De liker ikke den typen journalistikk og tjensten blir heftig misbrukt av kriminelle. Når det gjedler punkt to har Politidirektoratet sagt at det ikke finnes noen indikasjoner på at dette brukes særlig av kiminelle. Punkt én handler om smak og behag, sier han, og legger til at han synes motstanderne sliter med argumentasjonen.

Sikkerhet