Slik takler du FRA-loven

Slik takler du FRA-loven

Den svenske politikeren Camilla Lindberg vet det meste om overvåkingsloven.

Riksdags-representant Camilla Lindberg ble rene superkjendisen i Sverige da hun nærmest egenhendig tok opp kampen mot den såkalte FRA-loven. Etter hvert ble det så massive protester i Sverige mot loven som man fryktet skulle overvåke alle svensker, at lovene ble endret fra sitt opprinnelige utkast.

Nå står det i loven at trafikk som går gjennom Sverige kan fanges inn og overvåkes, med mindre trafikken starter eller stopper i Sverige. Det må også rettsgodkjennelse til, og det er kun regjeringen eller forsvaret som får innsyn i trafikken.

Men i praksis kan altså norsk trafikk, eller for eksempel trafikk fra Norge til Danmark, overvåkes.

Bli kompis med en svenske

Tirsdag var Lindberg første foredragsholder på Norsk Informasjonssikkerhetsforums (ISFs) høstkonferanse. Hun snakket om FRA-loven og om hvordan den har endret seg. Hun mener det ikke er for sent for nordmenn å handle om de vil omgå det hun omtaler som FRA 2.0-loven.

For det første anbefaler hun å klage til svenskene, slik mange allerede har gjort. Men man kan også gå lenger og anmelde Sverige til Europadomstolen. Lindberg forteller at Tyskland ble anmeldt til Europadomstolen, som førte til at de endret sin tilsvarende lov. Storbritannia var ikke villige til å endre sin FRA-aktige lov, og de ble dømt.

Det finnes også et annet enkelt triks:

- Send kopi av epost du sender til en svenske. Svensker skal ikke kunne avlyttes. Det er et ganske bra tips, faktisk, sier Lindberg.

Lindberg er langt fra hundre prosent sikker på om det faktisk fungerer, og sier det med glimt i øyet, men mener i alle fall det i teorien er mulig at trafikk da unngår å bli avlyttet.

Akkurat dette punktet er heftig diskutert i Lindbergs blogg, men Centrumspartiets Fredrick Federley har også tidligere sagt at FRA-loven ikke bare eksluderer innenlandstrafikk internt i Sverige, men også trafikk som starter eller slutter i Sverige, fordi loven ikke skal masseovervåke svenskene, ifølge Expressen.

Nasjonal sikkerhetskriterie

Men litt av problemet med FRA 2.0-loven, er at den omtaler at ”trafikkstråk” skal avlyttes. Direkte oversatt blir det noe lignende ”gjennomgangstrafikk”, og Lindberg påpeker at det er en noe ullen definisjon.

- Det er definert som noe større enn trafikk mellom to individer, men mindre enn all trafikk mellom Oslo og Moskva, sier hun til latter fra salen.

Uansett tror hun generelt sett hverken vanlige nordmenn eller norske selskaper trenger å rope varsku, så lenge det kun er det svenske forsvaret og den svenske regjeringen som kan hente ut trafikkinformasjon, og det etter å ha gått gjennom en egen rettssal der kriteriet er at det skal være snakk om ”trussel mot rikets sikkerhet”, slik det er i FRA-lovens nåværende variant.

- Alle blir ikke avlyttet, men alt havner hos FRA. Men om de skal lese eller lytte må saken til domstol først, påpeker hun, men legger til at et annet spørsmål er om krenkingen av personvern potensielt finner sted allerede i det data samles inn.

- Hold politiet utenfor

Lindbergs største bekymring er at også andre statlige enheter skal få lov til å bruke FRA-data. Slik som politiet, tollvesen, immigrasjonsmyndigheter og lignende.

- Da kan informasjonen plutselig brukes til å finne skattesnyltere, og om du skulle kommunisere med en kriminell kunne du blitt overvåket.

Hun påpeker at spesialdomstolen som skal behandle innsynsbegjæringer er avhengig av å ha mennesker med svært høy integritet sittende.

- Det er viktig at det er avskjermet til forsvaret og regjeringen. Politiet og lignende må holdes utenfor, sier hun.

Mer om FRA-loven kan du lese blant annet her.

Les om:

Sikkerhet