Slurver med jobbdata

Slurver med jobbdata

Norske bedrifter har verken retningslinjer eller sikkerhetsløsninger for å hindre at sensitiv bedriftsinformasjon kommer på avveie.

Mer enn 80 prosent av de spurte i en feltundersøkelse i Oslo i mai svarte at de har tatt med seg datafiler fra arbeidsplassen for å jobbe hjemmefra. Bare 16 prosent svarte at arbeidsgiver har retningslinjer for bruk av bedriftsdata på eksternt utstyr, og under 25 prosent at arbeidsgiver har sikkerhetsløsninger som regulerer nedlasting av data fra bedriftsnettverket.

En av tre spurte har heller ikke skrupler med å ta med nyttig jobbinformasjon hvis de bytter arbeidsplass, viser tall fra sikkerhetsselskapet Check Point Software Technologies.

Undersøkelsen viser også at over halvparten bruker minnebrikker til å transportere filene mellom jobben og hjemmet, noe som gjør usb-porten til en akilleshæl i mange bedrifters sikkerhetssystem.

- Mange arbeider fra hjemmekontor og mobilt, noe som har mange fordeler både for den ansatte og bedriften. Samtidig er det viktig å være klar over at nedlasting av sensitive data fra bedriftens nettverk til eksterne enheter, som så tas med ut av kontoret, representerer en stor risiko hvis ikke sikkerheten tas på alvor, sier Leif Sundsbø, Norgessjef i Check Point.

LES OGSÅ: Se opp for falske sikkerhetsmeldinger

Åpen bakdør

I tillegg til at mange mangler retningslinjer for nedlasting, viser undersøkelsen også at få arbeidsgivere har implementert sikkerhetssystemer som kan kontrollere og registrere nedlastingen av data fra bedriftens interne system.

Mer enn tre firedeler svarer at det ikke finnes noe sikkerhetssystem som regulerer nedlasting av data fra jobbens nettverk til eksterne lagringsenheter.

-- Det hjelper lite med andre avanserte sikkerhetssystemer i bedriften og på hjemmekontoret, hvis man ikke regulerer nedlastingen og bruken av informasjon på mobile enheter. Dette er som en åpen bakdør der ubeskyttede, sensitive data kan tas med ut og misbrukes, mistes eller stjeles – helt utenfor bedriftens kontroll, sier Sundsbø.

LES OGSÅ: Ni kjente tekno-myter

Les om:

Sikkerhet