Småbedrifter mangler it-sikkerhet

Småbedrifter mangler it-sikkerhet

Smb-segmentet blir flinkere, men halvparten tar aldri backup.

- For bare litt over et år siden viste Symantecs undersøkelse at en av tre små og mellomstore bedrifter manglet selv den mest grunnleggende it-sikring som antivirus, sier Hans Peter Østrem i Symantec Norge i en pressemelding.

- Nå ser vi at sikkerhetsbevisstheten raskt sprer seg fra de store bedriftene og ned til de små.

Frykter angrep

Dette er hovedkonklusjonen etter Symantecs årlige undersøkelse blant 2150 virksomheter i 28 land, deriblant 30 bedrifter fra Norden. Bedriftene har opptil 500 ansatte og blir ansett som SMB-bedrifter i global sammenheng.

Holdningen til sikkerhet skal ha endret seg betydelig bare de siste 15 månedene. Nå har 92 prosent av de spurte installert antivirus, 72 prosent har brannmurer på klientene og 40 prosent har systemer for å oppdage potensielle angrep.

Tap av data og angrep er nå det bedriftene frykter mest, mer enn for eksempel tradisjonell kriminalitet. 73 prosent har vært utsatt for angrep over internett det siste året, og 30 prosent av disse ble ansett som vellykkede fra de kriminelles side. Alle som har blitt angrepet har tapt økonomisk, enten i form av nedetid eller tap av data.

- Flere og flere bedrifter har nå som viktigste it-prioritet å sikre konfidensiell informasjon som kontotilgang, kundedata og informasjon om ansatte mot så vel driftsuhell som overlagte angrep, mener Østrem.

Frykter datatap

42 prosent av de spurte har opplevd å miste data, og alle disse skal ha lidd økonomisk på grunn av dette. To av tre har mistet fysisk utstyr, som kan bidra til datatap. 74 prosent er ganske eller veldig bekymret for at slikt skal skje.

Likevel tar halvparten av bedriftene aldri backup, mens en av tre tar daglig backup.

En av utfordringene med datatap, er trenden med at arbeidere selv velger sitt utstyr.

- Disse enhetene er ofte vanskelige å innlemme i bedriftens sikkerhetsmiljø, derfor blir det viktigere enn noen gang å sørge for at dataene selv og bruken av dem beskyttes. Tap av minnepinner og telefoner, ukontrollerte Bluetooth-parringer og hjemmebruk er svært vanskelig å beskytte seg mot på utstyrsnivå, sier Østrem.

Andre resultater

Her er noen andre funn i Symantecs bedriftsundersøkelse:

  • 4 av 10 har mistet konfidensielle eller viktige data. Tap av enheter som minnepinner og bærbare er et stort problem.
  • 3 av 4 bedrifter i undersøkelsen har opplevd elektroniske angrep i en eller annen form. 1 av 3 oppgir at angrepet lyktes på ett eller annet vis.
  • Bare 30 prosent av endepunkter som maskiner og telefoner er fullt ut under bedriftens styring. 1 av 3 er mer eller mindre helt brukerstyrt.
  • Dagens medarbeidere vil ha sitt eget utstyr med på jobben. Ansatte under 30 år er dobbelt så tilbøyelige til å velge egne endepunkter som litt eldre ansatte. Ledere og tekniske kunnskapsarbeidere er mest tilbøyelige til å velge selv.
  • Bare 1 av 3 smarttelefoner er passordbeskyttet.
  • Bare 1 av 3 Mac-enheter og bare 1 av 3 smarttelefoner kan fjernslettes i tilfelle tap. Annenhver Windows-bærbar kan fjernslettes, 2 av 3 stasjonære. Windows-utstyr er dobbelt så utsatt for angrep.
  • 67 prosent venter seg bedre sikkerhet med Windows 7.
  • 1 av 2 bedrifter tar fortsatt aldri backup. 1 av 3 tar daglig backup.
  • Annethvert driftsavbrudd skyldes strømstans. 37 prosent skyldes maskinvarefeil. 1 av 4 driftsavbrudd skyldes programvarefeil.
  • 13 prosent av driftsavbruddene skyldtes ondsinnet oppførsel fra ansattes side, og bare 3 prosent naturhendelser

Samsvarer undersøkelsen med din bedrift? Si din mening under, stem over!

Les om:

Sikkerhet