- SMB-er sliter med hendelseshåndtering

- SMB-er sliter med hendelseshåndtering

Kun 40 prosent i Norsis-undersøkelse hadde tilstrekkelige planer.

Norsis har utført undersøkelser om hvordan små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) i Norge bruker hendelseshåndtering. Ifølge undersøkelsen hadde 60 prosent en form for håndteringsplan, men kun 40 prosent hadde tilstrekkelige planer når det gjelder innhold og kvalitet, skriver Norsis i sitt nyhetsbrev.

Videre ble det funnet at kun 40 prosent av norske virksomheter har tilstrekkelig opplæring innenfor hendelseshåndtering. Undersøkelsen viste også store mangler når det gjelder registrering, rapportering og implementering av hendelseshåndteringsplaner.

Definisjonsmangel

Virksomhetene viste seg å være flinke til å benytte tekniske og ikke-tekniske rutiner når det gjelder registrering og rapportering. Men mange virksomheter slet i undersøkelsen med underrapportering. Norsis mener dette kan skyldes at mange av virksomhetene mangler en klar definisjon på hva en sikkerhetshendelse er.

Videre viste undersøkelsen at sikkerhetshendelser ikke rapporteres videre til ledelsen når de registreres.

Bedre enn ventet

Men Norsis vil ikke svartmale situasjonen. Resultatene i undersøkelsen var bedre enn forventet. Undersøkelsen viste også at virksomhetene hadde god oppfølging av sikkerhetshendelser. Den konkluderer med at det foreligger mangler og store rom for forbedringer.

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med at Norsis, i samarbeid med en studentgruppe på Høgskolen i Gjøvik, har uvtiklet en ny veiledning innen hendelseshåndtering.

Les om:

Sikkerhet