Snakker ut om pasientflyt

Snakker ut om pasientflyt

TROMSØ: Skal vi ha bedre flyt av pasientdata? Utfordringene er mange, og debatten finner sted i Tromsø nå.

Konferansen "Fri flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller faktum?", som starter i Tomsø i dag, setter søkelys på hvordan helsevesenet kan spille inn på ny teknologi og endrende informasjonsstrømmer.

- Dette er et veldig aktuelt tema, med de forslåtte lovendringer. Det handler om hvordan informasjon kan flyte mellom ulike helse-enheter. Vi ser også på rollen til pasienten, sier Ellen Christiansen, som leder konferansen, til Computerworld

Konferansen vil ha fokus på praktiske, juridiske, sikkerhetsmessige og etiske utfordringer ved deling av pasientinformasjon mellom ulike virksomheter og nivå innen helsevesenet i de skandinaviske landene.

Internasjonal debatt

Det er ikke bare i Norge diskusjonene raser. Også i nabolandene Sverige og Danmark er helsesktoren inn i en endringsfase. Derfor er det hentet inn en del debattanter fra disselandene.

- Sverige og særlig Danmark har kommet et stykke lengre enn Norge, men det betyr ikke at det ikke er like mye diskusjon som her i landet. Det er spennende å utveksle ideer i Norden, sier Christiansen.

Primære målgrupper for konferansen er helsepersonell, personell som samarbeider tett med helsesektoren i etablering av helhetlige tilbud, pasienter, leverandører av elektroniske kommunikasjons- og journalsystemer til helse- og sosialsektoren, beslutningstakere på alle nivåer og sentrale helsemyndigheter.

- Hva skal journalen være?

Utgangspunkt er at det skal bli enklere å få elektronisk tilgang til pasientopplysninger for helsepersonell som har behov for det. Men dette har også sine ulemper.

I en paneldebatt på konferansen Fri flyt diskuterer debattantene hva konsekvensene av lovendringen i Helseregisterloven blir. Her snakker blant annen Legeforeningens president Torunn Janbu, Jan Størmer (medisinskfaglig IKT-rådgiver ved UNN), Cecilie Rønnevig i Datatilsynet og Jon Ørstavik fra Oslo Legevakt.

Konferansen ser også på hva pasientjournalen egentlig skal være. Tidligere har den vært et verktøy for den enkelte lege og helseinstitusjon, men er nå på vei til å bli et samhandlingsverktøy mellom mange.

Torunn Janbu, president i Den norske legeforening vil blant annet holde et plenumsforedrag hvor hun reflekterer rundt dette. I tillegg vil en av parallellsesjonene ha fokus på dette temaet.

En av de andre parallellsesjonene vil omhandle behov, utfordringer og gevinster ved bruk av elektronisk meldingsutveksling.