ARKITEKTUR: Teknisk ansvarlig Dan Löfgren og administrerende direktør Sigve Torvik viser arkitekturen i Keepitsafe DRS hvor en agent på alle kundemaskinene sørger for å kopiere øyeblikksbildet. Dataene krypteres før overføring til J2 Globals norsk

ARKITEKTUR: Teknisk ansvarlig Dan Löfgren og administrerende direktør Sigve Torvik viser arkitekturen i Keepitsafe DRS hvor en agent på alle kundemaskinene sørger for å kopiere øyeblikksbildet. Dataene krypteres før overføring til J2 Globals norske datasenter.

Sørger for å sikre kundenes data

J2 Global lanserte Keepitsafe DRS, en praktisk løsning for beredskapssikring av kundedata 20. januar. Programvaren er basert på britisk, irsk og norsk it-utvikling.

-- Hovedkonkurrenten vår er dårlige rutiner. Ofte er det primitive løsninger for sikring av data. Spørsmålet er hvor lang nedetid du kan leve med?, påpeker Sigve Torvik, leder av J2 Global i Norden og Benelux.

Store internasjonale virksomheter vet hva det koster. Oljebransjen visste nøyaktig hva det kostet å måtte stoppe produksjonen da prisen var nærmer hundre dollar fatet. Nortura vet hva de taper per time ved stopp i produksjonen. Og produksjonen er fullstendig it-avhengig.

Statistikken over hva som skjer med bedrifter som opplever et havari og har dårlige rutiner, er ikke hyggelig. 50 prosent av bedriftene begjærer konkurs i løpet av et år etter datatapet fra en katastrofe.

Sikring

Sikring av data har virksomheter drevet med i 60 år. Det har ikke vært mulig å forsikre seg mot datatap, for er dataene borte, er det veldig vanskelig, ofte umulig, å gjenskape dem. Derfor begynte virksomheter å ta kopier av data på magnetbånd som ble flyttet ut av virksomheten.

Siden har magnetbåndteknologien utviklet seg. Det er mange som fortsatt er tilhengere av sikkerhetskopiering til magnetbånd. Ved gode rutiner og dagens bånd som tar flere terabyte kan sikkerhetskopieringen fortsatt være mulig, men ved et uhell er gjenskapingen av data ikke praktisk mulig. Det tar for mange timer å gjenskape status fra før uhellet. Magnetbånd er derfor blitt en løsning for langtidssikring av data.

Platelagring har tatt over for bånd for sikring. Spørsmålet er hvordan det skal gjøres mest mulig kostnadseffektivt. Det beste er fysisk kopi av alle viktige data, ikke bare ett sted, men flere. Det betyr gjerne dublerte data lokalt. Det betyr gjerne en skytjeneste for ekstra sikring.

Utfordringen er å ikke ta vare på mer data enn nødvendig. Mange kopier av store dokumenter, trengs ikke å sikres mange ganger. Det holder med én kopi. God sikring krever derfor gode it-rutiner for å ta vare på det som trengs, ikke mer.

Flere og flere ser sikring av data som en skytjeneste. Det gjelder bare å finne den mest kostnadseffektive løsningen. Purity sørger for sikring av kundenes data til sitt skysenter.

Mange alternativer

For det er mange alternativer. Veritas har en løsning med en egen maskin for sikring av data. Tilsvarende har Hewlett-Packard Enterprise. Disse er typisk for store forhold hvor sikringsmaskinen kan plasseres på et annet sted enn der databearbeidingen skjer til daglig.

Typisk norske bedrifter har ikke så omfattende behov som spesialmaskinene legger opp til. Det forstår J2 Global Norway som er resultatet av J2 Globals oppkjøp av norske Oline Backup Company. Selskapet heter nå J2 Global Norway, men mentalt sett heter firmaet Keep it Safe. Hvor stor omsetningen er, er ikke lenger kjent, men Online Backup Company omsatte for 55 millioner kroner i året før oppkjøpet. Omsetningen har derfor ikke blitt mindre.

J2 Global omsatte for rundt 720 millioner dollar i 2015. Det er hovedsakelig to arbeidsområder, Skytjenester og media. En av merkevarene innen media er Ziff Davis som tidligere utga PC Magazine. Skytjenester står for 70 prosent av omsetningen. Digitale media for resten.

Den nye sikringsløsningen Keep it Safe Disaster Recovery Server representerer det beste fra britisk, irsk og norsk kompetanse og utvikling. Merkevaren vil være Keepitsafe DRS og består av både lokal lagringsløsning og programvare lokalt og i nettskyen.

-- Det vi lanserer er helt unikt. Vi tilbyr online backup mot to replikerende datasentre i Norge, sier Sigve Torvik.

Rask oppretting

Keepitsafe er en abonnementstjeneste som ikke skal skape overraskelser om ulykken inntreffer. Ekstra innsats i form av konsulenter skal kunden ikke oppleve. Gjenopprettingen skal nærmest skje automatisk. Avhengig av kundeavtalen er det i løpet av ett døgn eller i løpet av én time.

-- Mange virksomheter kan ha tilfredsstillende backup av dataene sine, men har for lite fokus på hvor lang tid det tar å gjenopprette data ved et alvorlig datatap. Tar det en uke kan det være katastrofalt for enkelte bedrifter. Aldri har det vært enklere å være oppe å kjøre igjen etter en ulykke, hevder Sigve Torvik.

Ved et uhell flyttes brukerne raskt over på Keepitsafes sikringsløsning som speiler hele kundens arbeidsmiljø og data. Raskt er avhengig av kostnad. I den enkleste varianten er det neste dag.

-- Med denne tjenesten får særlig øvre del av SMB-markedet en like god gjenopprettingsløsning som de aller største virksomhetene, påpeker Sigve Torvik.

Det er kombinasjonen av en lokal sikringsmaskin, god programvare for utvalg av data, overføring av dataene til J2 Globals norske datasentre og gode rutiner for gjenoppretting etter et uhell som skal sørge for at kundene er tilfredse.

Sikringsmaskin

Grunnlaget er anskaffelse av en sikringsmaskin fra J2 Global på 1 – 4 U. Den inneholder lagringskapasitet på 10, 20, 30 TB. Det finnes også mulighet for en enda større maskin med hensyn til lagringskapasitet, men den tilpasses etter kundebehovet.

Anskaffelseskostnaden for en sikringsmaskin med 10 TB er 25.000 kroner. For 20 TB er prisen 40.000 kroner og for 30 TB 60.000 kroner. Resten av tjeneste er basert på forhåndsavtalt abonnement hvor totalprisen er avhengig av hvor mange GB eller TB som må gjenskapes og hvor raskt de må gjenskapes. Det er ekstra kostnader for kundens maskiner som må være operative etter én time.

Sikkerhetskopieringen fra sikringsmaskinen til J2s datasentre skjer normalt om natten. Hva som kan kopieres er avhengig av linjehastighet og volum. I tilfelle med store overføringsbehov benyttes fysisk transport.

-- Vi foretar inkrementell snap på blokknivå. Vi har hatt bidrag i utviklingen av den nye løsningen DRS fra Irland, sier Dan Löfgren, teknologiansvarlig for sikringsløsningen i J2 Global.

Grunnlaget er en sikringsagent på pc-er, server og virtuelle maskiner. Det kopieres blokker med data med komprimering av data og deduplisering der det er mulig. De kopieret blokke er snap, det vil si tilleggsdata til de opprinnelige som allerede er kjent av J2 Global.

Men ikke bare data fra egne datamaskiner samles inn. Har kunden tjenester og data i skyen hos Google og Microsoft, sikres også disse.

-- Ved bruk av Asigra Cloud Backup og tilgang på API-er fra Google og Microsoft kan vi også sikre kundedata fra Google og Office 365, hevder Dan Löfgren.

Ved feil, er det avtalen som avgjør hvor raskt kunden vil være tilbake. Er alle kundens datamaskiner gått tapt, vil kunden kunne kjøre mot J2 Globals data i henhold til avtale, normalt 14 dager.

Etter hvert som kundene vil vurdere hvor datamaskinene deres skal plasseres, kan J2 Global være diskusjonspartner og rådgiver med hensyn hvordan sikringssystemet skal videreføres. 30 ansatte på Skøyen hjelper forhandlerapparatet med kunderådgivning.

Typiske forhandlere er Atea, Dustin, Evry og Itet.

 

Les om:

Sikkerhet