Steria leverer avsløringssystem til norsk politi

Steria leverer avsløringssystem til norsk politi

Steria har inngått kontrakt om en ny generasjon fingeravtrykkssøk.

Det er en lang kjede fra fingeravtrykket blir tatt opp til avtrykket blir funnet i Databasen. Steria har siden nittitallet levert løsninger for avlesing og overføring av fingeravtrykk til brukere av autentisering. Løsningene er levert til 27 land i verden basert på norsk utvikling.

Den nye løsningen tar seg av identifikasjonen av fingeravtrykket mot de lagrede fingeravtrykkene i databasen. Det gjør tre eksisterende konkurrerende systemer, men ikke så elegant som Sterias løsning.

- Det er en juvel. Vi har en verdensledende løsning for fingeravtrykk, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Steria.

Toppsenter i Norge

Grunnlaget er et toppsenter for fingeravtrykk hos Steria i Norge. De har holdt på siden fingeravtrykksselskapet Master Consult ble kjøpt opp på nittitallet.

- Vi var bare to ansatte. Miljøet ble litt lite, sier Fredrik Faleby, seksjonssjef for biometri i Steria og medgründer av Master Consult.

Det nye systemet henger sammen med innsamlingssystemet Fredrik Faleby og Steria har levert over hele verden. I Columbia har de knyttet sammen fire forskjellige avsløringssystemer ved hjelp av sin sammenkoblingsteknologi.

Grovt sett består fingeravtrykksidentifikasjon av to deler avlesing med formidling og identifikasjon. I Norge og alle de 27 landene har Steria levert avlesning og formidling i stadig bedre versjoner.

De to delene betegnes FIT, Fingerprint Image Transmission, og AFIS, Automatic Fingerprint Identification System. Det er en løsning for AFIS Steria er ledende på. Danske Rigspolitiet forsto det først. Norsk politi har forstått det nå. Steriaafis erstatter et tilsvarende system fra Morphotrack, tidligere Motorola.

Viktigste biometri

- Dette er et av de største og viktigste biometriprosjektene i Norge noensinne, sier forretningsutvikler Ole Marius Steinkjer i Steria.

Den norske kontrakten er på mellom 15 og 30 millioner kroner med en varighet på seks år.

Fra før har Steria levert avlesnings og formidlingssystemet til samtlige politistasjoner i Norge. De fleste bruker en avansert optisk fingeravtrykksleser, men fortsatt er det noen som tar fingeravtrykk via stempelpute og papir som deretter skannes.

Den norske avlesningsløsningen blir bare bedre og bedre. Fire fingre på en gang avleses. Deretter tommelen. Deretter rulling at tommelen og de fire fingrene. Når begge hender er avlest, sitter myndighetene igjen med 20 avtrykk. Dette gjøres for samtlige asylsøkere for virkelig å identifisere dem.

- På grunnlag av de ti fingeravtrykkene slår systemet automatisk opp i databasen for asylsøkere, sier Ole Marius Steinkjer.

Fortrinnet til Steriaafis er den automatiske søkingen og evnen til å finne og identifisere en person fra et fingeravtrykk eller deler av et fingeravtrykk mens fingeravtrykkseksperten jobber med å karakterisere fingeravtrykket.

Karakteriseringen skjer ved å sette opp vektorer langs rillene i fingeravtrykket. For hver ny vektor som følger kurvene i fingeravtrykket ekskluderer Steriaafis flere og flere personer som ikke passer med samlingen av vektorer.

- Vi har patenter for dynamisk søk basert på vektorer, fremhever Fredrik Faleby.

Grovt sett har Sterias løsning identifisert personen når eksperten er fornøyd. Unntaket er for ukjente fingeravtrykk. De konkurrerende AFIS-løsningene fra store internasjonale selskaper starter jobben med identifikasjon først etter at eksperten er fornøyd med antall vektorer. Resulatet kommer derfor først på et senere tidspunkt.

Les om:

Sikkerhet