Sterk vekst for sikkerhet

Sterk vekst for sikkerhet

Ifølge IDC økter marked for sikkerhetsutstyr betraktelig i EMEA-regionen.

IDC har sluppet sin analyse «EMEA Quarterly Security Appliance Tracker» som viser at markedet for sikkerhetsutstyr nyter godt vekst.

Inntekter i markedet for sikkerhetsutstyr nådde 3,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2012, en økning på 6,6 prosent mot tredje kvartal i 2011. Totalt sett, fra første til og med tredje kvartal 2013 endte inntektene i markedet for sikkerhetsutstyr på hele 11 milliarder kroner, en økning på 4,2 prosent.

- Den sterke etterspørselen etter sikerhetsprodukter drives av behovet for å sikre tilgang til nettsky, stadig større krav til mobilitet og virksomhetenes krav til multifinksjonelle og skalerbare løsninger, sier Romain Fouchereau programsjef i IDC.

Hovedfunn fra Vest-Europa

Blant aktørene i markedet er det fortsatt Cisco som topper leverandørlisten i EMEA, med en markedsandel på 18,7 prosent i tredje kvartal 2013. Men konkurrentene nærmer seg, og gapet mellom Cisco og hovedkonkurrent Check Point krympet til slunkne 0,7 prosentpoeng.

Når det gjelder segment, så er det Unified Threat Management (UTM) som vokser mest med 47,7 prosent fra år til år. Segmentet står nå for nesten halvparten av totalmarkedet målt i inntekt, på 45,3 prosent.

Markedet i Vest-Europa gjenspeiler veksten i EMAE forøvrig, og vokste med 7,9 prosent i tredje kvartal 2013 mot samme kvartal i 2012. Omsetningen landet på omlag 3 milliarder kroner, totalt 8,7 milliarder kroner for første til og med tredje kvartal 2013 - en økning på 4 prosent fra samme periode i fjor.

- I Vest-Europa var de to segmentene som drev markedet opp i 2013 UTM, inkludert neste-generasjons brannmurer, og nettsikkerhet, sier Fouchereau.

Han sier også at det er samordnede løsninger som foretrekkes, uavhengig av virksomhetens størrelse, og at enkel utrulling, sentralisert administrasjon, lavere totalkostnader og skalerbarhet som er de avgjørende faktorene.

Moderat vekst i CEMA

Når det gjelder Sentral- og Øst-Europa, Midtøsten og Afrika (CEMA) ligger veksten på moderate 2,4 prosent i tredje kvartal 2013 med en inntekt på omlag 890 millioner kroner.

Sammenlagt for første til og med tredje kvartal 2013 økte omsetningen med fem prosent og endte på omlag 2,7 milliarder kroner mot samme periode i fjor.

Her, som i Vest-Europa er det UTM som øker mest og står nå for 72,2 prosent av totalen. I tillegg ser IDC et klart skifte fra enkeltfunksjons IDP og VPN-utstyr til multifunksjon- og UTM.

Sikkerhet