Stor spambølge fra Europa

Stor spambølge fra Europa

Plutselig er Europa verdensdelen hvor antall søppelpost øker mest.

Ciscos årlige sikkerhetsrapport tyder på at mønsteret i søppeleposttrafikken er i ferd med å endres.

Totalt sett var fjoråret preget av en reduksjon i mengden uønsket epost (spam) – det er første gang i internetts historie. En av grunnene var at flere store spam-aktører ble stoppet i 2010.

Mer fra Europa

Men mens volumet av søppelpost som ble sendt fra land som Brasil, Kina, Vietnam og Tyrkia minsket betydelig – økte volumet fra land som Storbritannia og Frankrike. Nå sendes det like mye spam fra Storbritannia som fra Kina. Også Tysklands produksjon av spam øker, skriver Computer Sweden.

Ifølge rapporten fra Cisco kan en årsak være bredbåndsutbyggingen i disse landene. Desto raskere internett, jo enklere er det med store spam-utsendelser via såkalte botnet – hvor søppelposten sendes ut via infiserte datamaskiner uten at eieren vet om det.

USA fortsatt størst

Nedgangen i Kina, Brasil og Tyrkia, skyldes ifølge rapporten, en aktiv innsats mot søppelpost fra internett-tilbydernes side.

Også fra India og Russland øker spam-volumet. Men mest søppelpost sendes fra USA hvor volumet er relativt stabilt.

Les om:

Sikkerhet