Storebror! Se meg!

Storebror! Se meg!

Tre av fire nordmenn vil ha mer overvåking.

Aksepten synker imidlertid dersom det ikke foreligger mistanke om kriminalitet. De eldste har minst problemer med å bli overvåket.  

Det går frem av en spørreundersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Teknologirådet. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 21, og blant de spurte er 1000 menn og kvinner i alle aldre og fra hele landet.

Spørreundersøkelsen viser at nordmenn flest er positive til å ta i bruk overvåkingsteknologi, hvis dette kan bidra til en tryggere hverdag. Andelen som aksepterer overvåking synker imidlertid betraktelig dersom uskyldige risikerer å bli overvåket, skriver Teknologirådet i en pressemelding.

Kvinner mer positive

Tre av fire mener det bør tillates mer overvåking i samfunnet dersom det gjør hverdagen tryggere. Kvinner er noe mer positive enn menn (81 prosent mot 70 prosent). De over 50 år er mest åpne for mer overvåking (80 prosent ved aldersfordeling).

Nordmenn liker derimot ikke tanken på å bli overvåket dersom man ikke har gjort noe galt. 57 prosent er helt eller delvis enig i at det er ubehagelig å bli overvåket dersom man ikke har gjort noe galt.

På setningen ”Ingen burde risikere å bli overvåket dersom det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt”, svarte nesten halvparten av de spurte sier seg helt enig (33 prosent) eller delvis enig (16 prosent) i dette, og ytrer dermed et sterkt forbehold mot overvåkingssamfunnet. Bare 25 prosent av de spurte synes overvåking er greit selv om også uskyldige rammes.

På sprøsmålet ”Vil mer avanserte og omfattende sikkerhetskontroller på flyplasser bidra til å hindre terror?” svarte 69 prosent at de er helt eller delvis enig i dette. Av de som er delvis eller helt uenig, er det folk i Nord-Norge som er mest skeptisk (20 prosent helt uenig). De med lav utdanning aksepterer denne type kontroll noe mer enn de med høy utdanning, som er mer skeptiske (76 prosent mot 38 prosent).

LES OGSÅ: Overvåking blir allemannseie

Greit med biometri

Få har problemer med bruk av fingeravtrykk som identifikasjon. Syv prosent angir imidlertid at det aldri er greit med bruk av fingeravtrykk. Øvrige angir i ulike grad at det er greit å avgi fingeravtrykk ved;

- grensekontroll/passkontroll (84 prosent)
- på flyplass (82 prosent)
- i minibank (66 prosent)
- sikkerhetskontroll hovedbanestasjon og idrettsarrangement (35 prosent)
- i butikker og kjøpesentre (26 prosent).

Folk med lav utdanning er generelt mer positive til bruk av fingeravtrykk.

Oppbevaring av innbyggeres biometriske data (f.eks. fingeravtrykk eller DNA) er det også ganske stor enighet om; 68 prosent mener det er greit å oppbevare dette i en sentral database til bruk i kriminalitetsbekjempelse. De over 50 år er mest positive til dette, mens de med høy utdanning er mer skeptiske enn de med lav utdanning; 31 prosent med høy utdanning er delvis eller helt uenig, mens kun 11 prosent av dem med lav utdanning er uenig.

Les mer om overvåking, sikkerhetsteknologi og personvern .

LES OGSÅ: Slik beskytter du deg mot Google

Les om:

Sikkerhet